Menu
Politiikka

Aborttilain uudistaminen on lähempänä kuin koskaan

Mai Kivelän piti puheen eduskunnan täysistunnossa 20.10.2022 koskien aborttilain uudistamista.

On todella hieno hetki, kun Oma tahto -kansalaisaloitteen ja aiemmin tekemäni lakialoiteen tavoitteet koskien aborttilain uudistamista ovat nyt edenneet jälleen tänne salikäsittelyyn! Ja, että tämä tapahtuu ihan riippumatta siitä mitä naisten ja kaikkien kohdullisten oikeuksien vastustajat täällä sanovat.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsiteltiin muutama viikko sitten Oma tahto -kansalaisaloitetta ja lakialoitettani koskien aborttilain uudistamista. Oli suuri päivä suomalaiselle ihmisoikeuskentälle, kun valiokunta sai mietintönsä valmiiksi.

Vaikka mietintö esittää aloitteiden hylkäämistä, on valiokunta sisällyttänyt esitykseensä huomattavia parannuksia vanhentuneeseen nykylainsäädäntöön nähden. 

Tärkein muutos on se, että laista esitetään poistettavan nykyisin raskauden keskeytykseen vaadittava kahden eri lääkärin puoltava lausunto sekä se, että raskauden keskeytystä on perusteltava. Tämä vahvistaa raskaana olevan itsemääräämisoikeutta ja mahdollistaa raskauden keskeyttämisen varhaisemmassa vaiheessa, kun lausuntoa ei tarvitse hakea usealta luukulta.

Olen myös iloinen siitä, että mietinnössä kannustetaan vanhentuneen lainsäädännön päivittämistä nykyaikaan myös terminologiaa korjaamalla.

Valiokunnan mietinnössä puhutaan säännönmukaisesti raskaana olevasta henkilöstä, mikä ottaa huomioon sen, että raskauden keskeytystä hakeva voi olla muutakin kuin nainen. Tämä on myös linjassa syyskuussa voimaan tulleen perhevapaauudistuksen myötä päivitetyn lainsäädännön kielen ja sanavalintojen kanssa.

***

Kansainvälisten terveysjärjestöjen laatiman Seksuaalioikeuksien julistuksen mukaan kaikilla tulee olla oikeus turvalliseen aborttiin.

Olemme tänä vuonna valitettavasti joutuneet todistamaan, miten Yhdysvaltojen korkein oikeus kumosi liittovaltion tasoisen aborttioikeuden palauttaen maan lainsäädännön puoli vuosisataa taaksepäin.

Tällaisen aborttilainsäädännön heikentämisen tavoitteena on aborttien vähentäminen. Tutkimusten mukaan lainsäädännön heikentäminen ei kuitenkaan vähennä tehtyjen aborttien määrää, mutta varmaa on vain se, että silloin vähennetään turvallisten aborttien määrää.

Kysynkin: onko meillä kaikilla tässä salissa tavoite raskauden keskeytysten määrän vähentämisestä? Jos vastaus on kyllä, niin silloin meillä on yhteinen näkemys siitä, että abortteja vähennetään kestävästi ehkäisyn saatavuutta parantamalla sekä seksuaalioikeuksia edistämällä, ei näistä asioista vaikenemalla.

THL:n tilastojen mukaan kymmenessä vuodessa alle 25-vuotiaiden raskaudenkeskeytysten määrä on vähentynyt lähes puoleen. Tästä voimme kiittää ehkäisyn parempaa saatavuutta ja avoimempaa seksuaalikasvatusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on jo vuosia suosittanut kuntia tarjoamaan maksutonta ehkäisyä ja seksuaaliterveyspalveluita nuorille. Valitettavasti hyvin vaihteleva määrä kuntia on lähtenyt tähän mukaan. 

Olenkin tyytyväinen siihen, että käynnissä on tänä ja ensi vuonna hallitusohjelman mukainen valtakunnallinen maksuttoman ehkäisyn kokeilu alle 25-vuotiaille. Toivon, että tämän tulokset kannustavat vakinaistamaan tämän kokeilun pysyväksi ja laajemmaksi.

***

Kaikissa lähivaltioissamme on nykyistä lakiamme vapaampi aborttioikeus, ja jotta voimme uskottavasti toimia maailmalla esimerkiksi lisääntymisterveyden ja lisääntymisoikeuksien puolesta puhujina, on oman aborttilainsäädäntömme kunnioitettava ihmisoikeuksia.

Suomi voi olla kokoaan isompi ihmisoikeuksien edistäjä vain, mikäli oma lainsäädäntömme päivitetään nykypäivään.