Menu
Politiikka

Aktiivimalli puretaan viimein

Aktiivimalli on ollut epäoikeudenmukainen ja epätarkoituksenmukainen. Vasemmistoliitolle aktiivimallin poistaminen oli kynnyskysymys hallitusneuvotteluissa. Olemme todella tyytyväisiä siihen, että ministeri Pekonen ryhtyi saman tien työhön, ja nyt eduskunta hoitaa aktiivimallin hautaamisen maaliin.

Moni edellisen hallituksen aikaansaannos oli huono, mutta aktiivimalli oli suorastaan luokaton. Sen ongelmat oli nähtävissä heti, ja Vasemmisto vastusti mallia alusta asti. Emme voineet hyväksyä sitä, että työtä vailla olevia rankaistiin mekaanisella leikkurilla, joka ei huomioi ihmisten yksilöllisiä tilanteita.

Aktiivimalli on erityisen epäoikeudenmukainen pitkäaikaistyöttömille ja ikääntyneille työttömille. Alusta asti oli myös tiedossa, että aktiivimallin piiriin joutuvat erimerkiksi sairauspäivärahan maksimikeston ylittäneet henkilöt, joilla ei ole työkyvyn puutteiden takia tosiasiallisia mahdollisuuksia täyttää velvoitteita. Tällainen on aivan kohtuutonta! Ei ihme, että epäreilu ja kovaa politiikkaa edustava aktiivimalli suututti ihmiset.

Myös työvoimahallinnossa nähtiin, ettei malli toimi. Kyselytutkimuksen mukaan enemmistö TE-toimistojen henkilöstöstä pitää aktiivimallia epätarkoituksenmukaisena, eikä usko mallin ehtojen täyttämisen parantavan työttömän työllistymismahdollisuuksia.

Nyt aktiivimallin vaikutuksia arvioinut raportti toteaa, ettei työllisyysvaikutuksia pystytä osoittamaan. Aktiivimalli on siis todellakin ollut sitä, mitä pelättiin – työttömyysturvaleikkuri, joka on kurittanut muutoinkin heikossa asemassa olevia työttömiä.

On käsittämätöntä, että edelleen on ihmisiä muun muassa EK:sta ja kokoomuksesta, jotka liputtavat aktiivimallin puolesta, vaikka näyttöä työllisyysvaikutuksista ei ole löytynyt. Ihmiskäsityksen on oltava karu, kun pelkkä rankaisuautomaatti riittää.

Tutkimustulokset osoittavat, ettei aktiivimallin tilalle tarvita ”korvaavia toimenpiteitä”, joilla myös usein tunnutaan tarkoittavan uusia sanktioita. Työttömyysturvan leikkausten ja työttömien rankaisemisen sijaan hallitus valmistelee uusia työllisyystoimia 75 prosentin työllisyysastetavoitteen saavuttamiseksi. Syksyn budjettiriihessä hallitus linjasi 25-kohtaisen listan työllisyystoimista.

Haluamme tehdä aktiivista työvoimapolitiikkaa ja vahvistaa osallistumista työllistymistä tukeviin, tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Emme rangaistusten uhalla, vaan tarjoamalla kunnollisia, yksilöllisten tarpeiden mukaisia palveluja. Työttömyysturvajärjestelmän karensseja haluamme myös kohtuullistaa, tästä voidaan odottaa esitystä ensi vuoden aikana. Me uskomme, että tehokasta ja reilua työllisyyspolitiikkaa tehdään panostamalla osaamiseen, työkykyyn ja palkkatukeen. Tehottoman rankaisulinjan sijaan haluamme uudistaa sosiaaliturvaa niin, että saadaan raivattua esteitä työllistymisen tieltä.

Lopuksi, vaikka väitteet aktiivimallista toimivana ja tehokkaana työllisyyttä vahvistavana konstina on nyt tutkitusti ammuttu alas, niin meille Vasemmistossa aktiivimallin purkamisessa ei ole kyse työllisyydestä, vaan heikossa taloudellisessa asemassa olevien kansalaisten toimeentulosta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta.