Menu
Politiikka

Eläimet tarvitsevat perustuslain suojaa oikeuksiensa toteutumiseksi

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelän joulukuussa jättämä lakialoite eläinten perusoikeuksista on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Lakialoitteessa Kivelä esittää Suomen eläinoikeusjuristit ry:n esityksen pohjalta eläinten perusoikeuksia kirjattavaksi Suomen perustuslakiin.

– Lakialoitteen perimmäisenä tavoitteena on, että eläimet tunnistettaisiin tuntevina yksilöinä, joilla on tarpeita ja joille kuuluu oikeuksia, jotka ovat eläimelle relevantteja, kertaa Kivelä.

Kivelä näkee tärkeänä kirjata eläinten perusoikeudet perustuslakiin esimerkiksi sen takia, että eduskunnassa käsittelyssä oleva uusi eläinten hyvinvointilaki ei valitettavasti vastaa isoon osaan eläinten hyvinvointiin liittyvistä ongelmista.

– Lainsäädännössämme ja ajattelussamme eläimen hyvinvointi on käytännössä aina vähemmän tärkeää kuin eläimen arvo hyödykkeenä. Koska Suomen perustuslaki on säädösten hierarkiassa ylimpänä, olisi kirjauksella positiivisia vaikutuksia myös muuhun lainsäädäntöön, perustelee Kivelä

Suomen perustuslaki turvaa ihmisille oikeuden muun muassa elämään, henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, mutta muunlajisten oikeuksia ei mainita lainkaan.

– Eläinten perusoikeuksista keskustellaan eduskunnassa nyt ensimmäistä kertaa. Perusoikeuksien perustuslakiin kirjaamisen tulee olla pitkän aikavälin tavoite, ja olen tyytyväinen siihen, että keskustelu on nyt myös täällä eduskunnassa avattu, Kivelä toteaa.

Lakialoite perustuslain muuttamisesta eduskunnan verkkosivuilla kokonaisuudessaan: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_71+2022.aspx