Menu
Politiikka

Eläinsuojelupoliisin toimintamalli laajennettava koko Suomeen


Minkä takia joudumme toistuvasti lukemaan uutisia järkyttävistä eläinsuojelurikoksista? Meidän on kannettava vastuu eläinten hyvinvoinnista. Eläinsuojelupoliisin avulla eläinten kärsimyksiä voidaan vähentää, ja tällainen malli myös nostaisi eläinten asemaa ja arvostusta yhteiskunnassa. On aika puuttua eläinsuojelurikoksiin nykyistä paremmin.

Siksi tein tällä viikolla eduskunnassa toimenpidealoitteen eläinsuojelutapauksiin erikoistuneiden poliisin tutkintaryhmien perustamiseksi koko Suomeen.

Helsingin poliisilaitokselle perustettiin syksyllä 2018 Suomen ensimmäinen eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmä. Rikosten esitutkinnan lisäksi ryhmän tehtävänä on ennalta estää rikoksia, kehittää eläinsuojelutapauksiin liittyviä prosesseja sekä tiedottaa eläinten hyvinvointiin vaikuttavista asioista.

Helsingin tutkintaryhmä on jo nyt osoittanut tarpeellisuutensa. Poliisin eläinsuojeluosaamisen keskittäminen ja tiiviin yhteistyön tekeminen valvontaeläinlääkäreiden, eläinasiajärjestöjen ja eri viranomaisten kanssa on järkevää ja edistää eläinten hyvinvointia. Eläinsuojeluvalvontaa ja rikosten tutkintaa tulee vahvistaa.

Esitän aloitteessa, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin eläinsuojelutapauksiin erikoistuneiden tutkintaryhmien toimintamallin laajentamiseksi koko Suomeen. Toivon, että eläinsuojelupoliisin toimintamalli on pian käytössä koko Suomessa. Uudistukseen ei tarvita edes lisärahaa, vaan yksinkertaisesti tehtävien keskittämistä hyväksi havaitun mallin mukaan.

Linkki itse aloitteeseen: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Sivut/TPA_5+2019.aspx