Menu
Politiikka

Eläinten perusoikeudet kirjattava perustuslakiin

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä on julkaissut lakialoitteen, jonka tavoitteena on muuttaa perustuslakia niin, että se turvaa eläinten perusoikeudet. Suomen eläinoikeusjuristit ry on laatinut esityksen, jolla eläinten perusoikeudet tulisivat kirjatuiksi lakiin. Kivelän lakialoite perustuu tähän ehdotukseen niin, että eläinten perusoikeudet sisällytettäisiin perustuslain pykäliin 7 a-e. 

– Suomalaisessa lainsäädännössä eläin rinnastuu esineeseen. Perustuslakiin kirjattavien pykälien tavoitteena on, että eläimet tunnistettaisiin tuntevina yksilöinä, joilla on tarpeita ja joille kuuluu oikeuksia, jotka ovat eläimelle relevantteja, summaa Kivelä.

Lakialoite koostuu viidestä pykälästä, jotka ovat eläintensuojelu, eläinten perusoikeuksien turvaaminen, luonnonvaraisten eläinten perusoikeudet, ihmisten hoidosta riippuvaisten eläinten perusoikeudet sekä eläinten jalostuskielto.

– Perustuslakiin kirjattaisiin esimerkiksi se, että julkisen vallan on turvattava eläinten perusoikeuksien toteutuminen ja myöskin kehitettävä yhteiskuntaa tavalla, joka turvaa eläinten perusoikeudet. Perustuslaista löytyy jo nyt pykälä ihmisten perusoikeuksien turvaamisesta, joten samanlainen kirjaus tarvitaan myös muiden tuntevien yksilöiden perusoikeuksista, Kivelä toteaa.

Eläinten hyvinvointiin liittyvän lainsäädännön tavoitteena on edistää eläinten hyvinvointia ja suojella eläimiä, mutta sitä värittää perustavanlaatuinen puute.

– Syyskuussa eduskuntaan tullut eläinten hyvinvointilaki on täysin riittämätön eläinten hyvinvoinnin turvaamisen ja muunlajisten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta, vaikkakin se on parannus nykytilaan. Lainsäädännössä eläimen hyvinvointi on käytännössä aina alisteinen ihmisten mahdollisuuksille hyödyntää eläimiä esimerkiksi tuotannossa ja hyödykkeinä, ja siksi kirjaus perustuslakiin tarvitaan, perustelee Kivelä.

Lakialoitteen pykälät löytyvät Suomen eläinoikeusjuristien nettisivuilta.