Menu
Politiikka

Fortumin on toimittava vastuullisesti myös Suomen ulkopuolella

Jätin tänään kirjallisen kysymyksen valtion omistajaohjauksen ilmastotavoitteista. Kysymykseni hallitukselle on, miten ilmastotavoitteet huomioidaan omistajaohjauksen periaatepäätöksessä ja miten varmistetaan, että valtionyhtiö Fortum toimii vastuullisesti kaikissa toimintamaissaan.

Suomi haluaa profiloitua ilmastojohtajana. Meidän ei pidä unohtaa omistajaohjauksen tärkeyttä tässä työssä, eikä myöskään aliarvioida Fortumin toiminnan aiheuttamaa mainehaittaa. Marinin hallituksen kunnianhimoisessa ilmastotavoitteessa Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Tärkeä osa tätä tavoitetta on fossiilisista polttoaineista, kuten kivihiilestä luopuminen. Suomi aikoo lopettaa kivihiilen polttamisen energiantuotannossa vuoteen 2029 mennessä.

Haluan varmistaa, että valtionyhtiöiden omistajaohjaus on linjassa hallitusohjelmaan kirjattujen ilmastotavoitteen kanssa. Jotta Suomi tekisi aidosti oman osansa maailman keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen, omistajaohjauksen ilmastotavoitteet on määriteltävä tarkasti ja niiden on katettava valtionyhtiöiden toiminta myös Suomen ulkopuolella.

Erityistä huomiota on syytä kiinnittää valtionyhtiö Fortumin toimintaan. Valtionyhtiö Fortum on saksalaisen energiayhtiö Uniperin suurin omistaja. Viime viikkoina Saksassa, Britanniassa ja Suomessa on järjestetty mielenosoituksia, joissa vaaditaan Suomelta ja Fortumilta vastuullista toimintaa.

Uniper on uhannut haastaa Alankomaiden valtion välimiesoikeuteen. Uniper syyttää Alankomaita epäoikeudenmukaisesta kohtelusta, koska Alankomaat on Suomen tavoin päättänyt kieltää kivihiilen polttamisen energiaksi. Korvauskanteen uhka saattaa vaikuttaa kielteisesti myös muiden maiden ilmastotoimiin. Se luo pelotteen vastaavista haasteista maille, jotka vasta harkitsevat hiilikieltoja.

Hallitus on parhaillaan uusimassa omistajaohjauksen periaatepäätöstä. Hallitusohjelman mukaan valtionyhtiöiden perusarvona on yhteiskuntavastuu, ja yhtiöiden päätöksenteossa tulee ottaa huomioon myös sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset.

Uniperin hiilidioksidipäästöt olivat viime vuonna 59,5 miljoonaa tonnia, eli enemmän kuin koko Suomen valtion päästöt. Omistajaohjauksen kautta Suomella voi todellakin olla suuri vaikutus ilmastopäästöihin.

Hallituksen vastaus kirjalliseen kysymykseen saadaan kolmen viikon kuluessa.