Menu
Politiikka

Hallitusohjelmassa sovitusta yritysvastuulaista on pidettävä kiinni!

Nykyisessä hallitusohjelmassa on vasemmistoliitolle tärkeä kirjaus, jonka mukaan yritysvastuulaista tehdään selvitys tavoitteena lain säätäminen. Selvitys on tehty, mutta laki uhkaa jäädä säätämättä tämän hallituskauden aikana. Osa hallituspuolueista on vedonnut samaan aikaan käynnissä olevaan prosessiin EU:n laajuisesta yritysvastuusääntelystä.

– Kansallinen laki pitäisi valmistella riippumatta EU-kehityksestä, joka on epävarmaa eikä sen varaan voida kokonaan laskea. Komission esityksessä on esimerkiksi kattavuuteen ja muihin toteuttamistapoihin liittyviä heikkouksia, joita tulee paikata kansallisella sääntelyllä. Esityksen soveltamisala on suppea ja jättää jopa 99 prosenttia yrityksistä ulkopuolelleen, Kivelä perustelee.

Yritysvastuusääntelyn keskeinen osa on huolellisuusvelvoite, joka velvoittaa yrityksiä huolehtimaan ihmisoikeuksien toteutumisesta ja ympäristöstä tuotantoketjuissaan. Nykyisin tuotantoon liittyy ihmisoikeusloukkauksia, ympäristön pilaantumista ja suuria ilmastopäästöjä. Arkistenkin tuotteiden joukossa on esimerkiksi lapsi- ja pakkotyöllä tuotettuja asioita.

– Nykyinen tilanne on kestämätön. Vastuullisten valintojen tekeminen jää kuluttajalle, mutta tiedon saanti voi olla mahdotonta, eikä ihmisillä välttämättä ole arjessaan mahdollisuuksia tehdä salapoliisityötä vastuullisuuden selvittämiseksi. Onnistunut yritysvastuulaki velvoittaisi yrityksiä huolehtimaan haitallisista ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksista koko arvoketjussa, siirtäen vastuuta yrityksille, Kivelä sanoo.

Perinteisesti yritysten tehtäväksi on nähty voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yritysten yhteiskunnallinen vastuu on ollut toissijainen tai olematon huoli. Keskustelu yritysten roolista esimerkiksi ilmastonmuutoksessa tai ihmisoikeusloukkauksissa on kuitenkin tuonut niiden laajemman yhteiskunnallisen roolin selvemmin esille.

– Tutkimuksen mukaan 100 yritystä on vastuussa 71 prosentista globaaleista ilmastopäästöistä. Esimerkiksi tähän on vaikeaa puuttua kuluttajanvalinnoilla. Suuri osa kansalaisista haluaa poliittisia päätöksiä, joilla tilannetta voidaan korjata, Kivelä perustelee.