Menu
Politiikka

Ilmastopolitiikan puolivälitarkastelu

Huh huh mikä kevät (jälleen)! Hallituskriisin ja turveväännön jäljiltä sivuhuomiolle jäivät kehysriihestä saadut uusimmat tiedot ilmastotyön etenemisestä: ilmastopaneeli laski, että Suomi on nyt ”hiilineutraaliuspolulla”!

Hallitus on saanut kritiikkiä ilmastotekojen osalta. Kaikki paine ilmastokriisin maailmassa on mielestäni hyvästä ja oikein. Samaan aikaan helposti unohtuu, että myös hyviä ilmastopäätöksiä tehdään ja oikeansuuntaista kehitystä tapahtuu. Hallituksen ilmastotyö on edennyt suunnitelmien mukaisesti, ja matka hiilineutraaliustavoitteeseen on lyhentynyt merkittävästi. Hiilineutraaliuteen vielä tarvittavien ilmastopäätösten määrää kuvaava päätös- ja toimenpidekuilu on kaventunut nyt 11 miljoonaan tonniin (Mt) hiilidioksidiekvivalenttia. Vuoden 2020 ilmastovuosikertomuksessa kuilun suuruudeksi arvioitiin vielä 15 Mt.

Kuilua ovat kaventaneet erityisesti päätökset energiaverouudistuksesta ja päästöjen väheneminen päästökauppasektorilla aiemmin arvioitua nopeammin. Lisäksi liikenteen päästöjen arvioidaan vähenevän ennakoitua nopeammin vuoden 2030 jälkeen, ja puhtaammat lämmitysmenetelmät ja energiatehokkuuden parantuminen vähentävät myös asumisen päästöjä tiuhempaan tahtiin. Hiilineutraaliuteen on kuitenkin vielä matkaa, ja päästökuilu pitää kuroa umpeen hallituskauden aikana, mikäli hiilineutraaliustavoitteesta aiotaan pitää kiinni.

Tänä vuonna onkin tulossa muun muassa ilmastolain, luonnonsuojelulain, kaivoslain ja maankäyttö- ja rakennuslain uudistukset sekä fossiilittoman liikenteen tiekartta, jotka ovat kaikki todella merkittäviä paikkoja ilmaston kannalta. Tärkeitä ilmastopäätöksiä on siis tehty ja tulee tehdä lisää. Vaikka nykytila ei ole Suomenkaan osalta riittävä, globaalisti se on edelläkävijyyttä. Kehysriihen turvekompromissistakin huolimatta päästöjä vähennetään aikataulussa, johon kaikki hallituspuolueet ovat sitoutuneet ja joka tekee Suomesta hiilineutraalin vuonna 2035.

Julkaistu alunperin Kansan Uutisissa 8.5.2021.