Menu
Politiikka

Iloinen loppukäänne: uusi luonnonsuojelulaki hyväksyttiin vesiensuojelua parantavan ponnen vahvistamana

Eduskunta hyväksyi tänään uuden luonnonsuojelulain. Kansanedustaja Mai Kivelän tekemä lausuma vesiensuojelun vahvistamiseksi meni myös kirkkaasti läpi äänin 91-58. Ponnella korjataan kokoomuksen viimeviikkoista sähläystä, kun osa kokoomuslaisista myönsi äänestäneensä vahingossa vesiensuojelun lisäämistä vastaan.

– Tämä on iloinen loppukäänne rankkaan ja pitkään prosessiin, iloitsee Kivelä. – Edellytämme nyt, että eduskunnalle tuodaan mahdollisimman pian esitys vesiensuojelun laajentamisesta monimuotoisuuden kannalta keskeisiin luontotyyppeihin eli puroihin, lähteikköihin ja kalkkilampiin.

Purot ja lähteiköt ovat latvusvesiympäristöinä avainasemalla kaikkien vesien tilalle. Puroista virtaa vesi jokiin, järviin ja lopulta Itämereen. Eduskunnan vaatimus uhanalaisten vesiluontotyyppien paremmasta suojelusta on merkittävä parannus.

Uusi luonnonsuojelulaki parantaa suomalaisen luonnon tilaa monin keinoin nykyiseen lakiin verrattuna. Lakiin on tuotu muun muassa heikentämiskielto tiettyihin erittäin harvinaisiin elinympäristöihin. Lisäksi vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio ja varovaisuusperiaate on tuotu lakiin.

– Hillitsemme luontokatoa tällä lailla. Tarvitaan vielä paljon lisää työtä, suojelualaa ja rahoitusta, mutta tämä luonnonsuojelulaki on tärkeä askel oikeaan suuntaan, toteaa Kivelä.