Menu
Politiikka

Kuntavaalit ovat luontovaalit

Mai Kivelä, Helsinki 2023.

Kuntavaaleja sanotaan tärkeimmiksi vaaleiksi, koska kuntien valtuustot päättävät ihmisiä kaikista lähimpänä olevista arjen asioista. Kun valtuustoissa päätetään näistä arjen asioista, samalla päätetään onko arki lähtökohtaisesti kestävää vai ei. Kunnissa päätetään lämpiävätkö kodit fossiilisilla vai uusiutuvilla. Liikenneratkaisuissa linjataan priorisoidaanko lisää tilaa autoille, vai onko joukkoliikenteen ja pyöräilyn valitseminen asukkaille arkea sujuvoittava valinta. Julkisten hankintojen kautta kunnat tekevät miljardien edestä valintoja kulutuksen puolella. Viisas kunta näkee mahdollisuuksia työhön ja toimeentuloon kiertotaloudessa ja mahdollistaa asukkailleen monipuoliset kierrätyspalvelut. 

Kun nämä normaalit arjen asiat, kuten asuminen ja liikkuminen, ovat ilmaston ja luonnon kannalta järjestetty kestävällä tavalla, ei myöskään vastuuta päästöistä sysätä yksittäiselle asukkaalle. Silloin kestävien valintojen tekeminen ei ole vaikeaa, eikä vaadi normista poikkeamista. 

Suomessa myös luonto on lähellämme aivan jokaisessa kunnassa, myös kaupungeissa. Siksi jokainen valtuutettu joutuu tavalla tai toisella ottamaan kantaa myös luonnon monimuotoisuuteen ja lähiluontoon liittyviin kysymyksiin. On valtuustojen käsissä otetaanko kaavoituksessa huomioon luontoarvot ja kaikkien kuntalaisten oikeus lähiluontoon sekä se mahdollistetaanko luonnolle myös lisää tilaa. Valtuusto päättää mitä luontoalueita suojellaan ja miten niitä hoidetaan. Eivätkä kunnat koskaan ole vain ihmisten asuttamia, vaan myös lukuisten muiden eläinten kotialueita. Valtuustossa voidaan suojella esimerkiksi alueella pesivien eläinten rauhaa.

Meidän yhteisöjemme tulevaisuus lepää luonnon varassa. Kuntien ilmastotyön lisäksi luonnon monimuotoisuuden ylläpidosta huolehtimisen on oltava jokaisen vastuullisen kuntapäättäjän agendalla. Enää ei ole varaa siirtää vastuuta lapsille. Vasemmistoliitto toimii johdonmukaisesti sen puolesta, että ihmisten hyvinvointia ja kestävää ympäristöä edistetään samanaikaisesti. Me ymmärrämme, että ihmisten hyvinvointi on riippuvainen toimivista ekosysteemeissä. Siksi nämäkin vaalit ovat niin tärkeät. Luonto ei voi äänestää, sinä voit. Äänestä vastuullisen ympäristöpolitiikan puolesta.