Menu
Politiikka

Lintuinfluenssan leviäminen turkistarhoilla on vastuutonta riskinottoa

Kansanedustaja Mai Kivelä jätti kirjallisen kysymyksen lintuinfluenssaviruksen leviämisestä turkistarhoilla. Viime päivinä on uutisoitu lintuinfluenssariskin pahenemisesta ja sen yhteydessä suomalaisista turkistarhoista mahdollisena seuraavan pandemian hautomona. Pandemioiden syntymekanismi hyötyy turkistarhojen tehotuotanto-olosuhteista. 

“Eläinten sullominen pieneen tilaan ja lajien välinen hallitsematon vuorovaikutus tekee paitsi eläinten hyvinvoinnista mahdotonta, myös samalla riskeeraa tautiturvallisuuden. Influenssaviruksille tarjotaan olosuhteet mutatoitua, kun niiden mahdollistetaan lajista toiseen leviäminen”, puuskahtaa Kivelä.

Maa- ja metsätalousministeri Essayahin mukaan tilanne on hallinnassa ja tautitapausmäärät eivät ole nousussa. Tätä ei kuitenkaan voida todentaa, sillä kattavaa dataa ei ole saatavilla. Lisäksi taudin muuntumista on todettu tähän mennessä jo viidellä turkistarhalla. 

“Olisiko viimein aika päättää turkistuotannon lopettamisesta Suomessa? Jos ei eläinten turhan kärsimyksen niin edes ihmisten turvallisuuden vuoksi”, kysyy Kivelä.

Kysymys kokonaisuudessaan:

Kirjallinen kysymys

turkistarhauksen roolista lintuinfluenssan leviämisessä

Eduskunnan puhemiehelle

Viime päivinä on uutisoitu lintuinfluenssariskin pahenemisesta ja sen yhteydessä suomalaisista turkistarhoista mahdollisena seuraavan pandemian hautomona. Pandemioiden syntymekanismi hyötyy turkistarhojen tehotuotanto-olosuhteista. Kun valtava määrä eläimiä pidetään sullottuina pieneen tilaan ja lajien välistä vuorovaikutusta tapahtuu, on paitsi eläinten hyvinvointi mahdotonta, mutta samalla riskeerataan tautiturvallisuus.

Maa- ja metsätalousministeri Essayahin mukaan tilanne on hallinnassa, tautitapausmäärät eivät ole nousussa ja kyse on yksittäistapauksista. Tätä ei kuitenkaan voida todentaa varmasti, sillä kattavaa dataa ei ole saatavilla. Lisäksi taudin muuntumista on todettu tähän mennessä jo viidellä turkistarhalla. 

Turkistarhaus on elinkeinona ollut mittavissa kannattavuusvaikeuksissa jo vuosia ja koronapandemia vain pahensi tilannetta. Taloudelliset vaikeudet ei kuitenkaan voi olla syy olla hoitamatta eläinten ja ihmisten hyvinvointiin liittyvää riskienhallintaa asianmukaisesti. Koska turkistarhausta ei voida harjoittaa turvallisesti, eläinten ja ihmisten terveys ja hyvinvointi taaten, tulee elinkeino ajaa hallitusti alas.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksei lintuinfluenssan leviämistä turkistarhoilla ole ennaltaehkäisty, ja mille tiedoille maa- ja metsätalousministeri Essayah perustaa näkemyksensä siitä, että tilanne on hallinnassa?

Kuinka varmistetaan, ettei turkistarhaus aiheuta lintuinfluenssan tai vastaavan taudin leviämistä ihmiseen? 

Mikäli tautitilanne pahenee, onko hallitus valmis arvioimaan turkistarhauksen asemaa Suomessa?