Menu
Politiikka

Luontokadon pysäyttämiseen ei ole sitoutunut, jos mitkään toimet eivät käy

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä piti tänään puheen luonnonsuojelulain käsittelyn yhteydessä eduskunnassa. Kivelä tuomitsee sen, että hallituspuolue keskustan aloitteesta hallituksen esityksestä ehdotetaan poistettavaksi kohtia, jotka käsittelevät uhanalaisia luontotyyppejä.

– Luontokadon pysäyttämiseen ei ole sitoutunut, jos mitkään toimet eivät käy. Tämä on fakta, eikä siitä pääse yli eikä ympäri. Jos puheissa seisoo suomalaisen luonnon puolella ja teoissa ei, ei puheilla ole mitään väliä, totesi Kivelä.

Luonnonsuojelulain uudistus on vasemmistoliitolle hyvin tärkeä, ja siksi Kivelä suhtautuu jyrkästi keskustan takinkääntöön, sillä nyt tehdyt muutosesitykset vesittävät lain. Luonnonsuojelulaista on neuvoteltu jo pitkään, ja keskusta on saanut haluamiaan muutoksia jo hallituksen esitykseen. 

– Oikea syy heikentää lakia on keskustan gallup-paniikki ja se, että suomalainen luonto ja sen osin katastrofaalinen tila eivät vain kiinnosta. Luonto saa jäädä jalkoihin kun etujärjestöt laittavat uhkakuvia maalailemalla ja ilman faktoja poliitikkojen rivejä suoraksi, Kivelä tylytti keskustaa.

Lain valiokuntakäsittelyssä keskusta lyöttäytyi yhteen oppositiossa olevien perussuomalaisten ja kokoomuksen kanssa. Erityisesti kokoomuksen toimintaa Kivelä ihmettelee. – Miten ihmeessä te [kokoomus] voitte esiintyä vesiensuojelun puolustajina, kun nyt tässä todellisessa päätöksenteon paikassa lähdette keskustan kelkkaan heikentämään nimenomaan vesiensuojelua? Te olisitte voinut valita toisin. Te näytitte, ettette ole kiinnostuneita vesiensuojelusta, jyrähti Kivelä.

Kivelän puhe kokonaisuudessaan alla:
Arvoisa puhemies,

Luontokadon pysäyttämiseen ei ole sitoutunut, jos mitkään toimet eivät käy. Tämä on fakta, eikä siitä pääse yli eikä ympäri. Jos puheissa seisoo suomalaisen luonnon puolella ja teoissa ei, niin ei puheilla ole arvoa. Keskusta ja oikeisto-oppositio onkin jälleen kerran osoittanut luontovastaisuutensa. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että keskusta ei halua puolustaa maaseudun kestävää tulevaisuutta, kokoomus vastustaa vesistöjen suojelua ja perussuomalaiset tietenkin vastustavat kaikkea vastustamisen vuoksi. Keskusta on lisäksi osoittanut, ettei itse arvosta edes sitä pidetäänkö puoluetta kykenevänä toimimaan hallituksessa.

Arvoisa puhemies, 

suomalaiset ansaitsevat parempaa. Suomalaiset ovat hyvin laajasti huolestuneita luonnon tilasta. Esimerkiksi 80 prosenttia ihmisistä haluaa lisää luonnonsuojelua. Suomi on myös sitoutunut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Tämä ei ole asia, josta me voimme perääntyä. 

Suojelemalla luontoa suojelemme myös ihmistä, meidän mahdollisuuksiamme elää turvallisessa ympäristössä. Myös ilmastokriisi kytkeytyy luontokatoon ja me yksinkertaisesti tarvitsemme tervettä luontoa myös sopeutuaksemme kuumenevaan ilmastoon. 

Tämä tarkoittaa, että on myös kyettävä tekemään vaikuttavia toimia. Tämä luonnonsuojelulaki on menetetty mahdollisuus. Ja te olette siitä vastuussa. Te olette siitä vastuussa ihmisille, jotka luottavat siihen, että päättäjät kantavat vastuun kestävästä tulevaisuudesta.

On häpeällistä miten helposti annatte periksi suomalaisen luonnon suojelemisesta. Keinotekoinen huoli uhanalaisten luontotyyppien säätämisestä asetuksella uhanalaiseksi on perusteluiltaan vailla pohjaa. Ei myöskään saisi edes edistää uhanalaisista luontotyypeistä olemassa olevan tiedon käytettävyyttä. Huolet omaisuudensuojasta oli myös jo otettu huomioon. Itse luontotyyppien uhanalaisuuteen se, onko siitä pykälä luonnonsuojelulaissa, ei vaikuta, mutta tämä teitä ei kiinnosta. 

Mutta kertokaa te, miten luonnonsuojelulailla on voidaan parantaa luonnon tilaa, jos sen pykälillä ei saa olla mitään luonnon tilaa parantavia vaikutuksia? Tämän takia me vasemmistoliitossa olisimme halunneet alunperinkin luonnonsuojelulaista vahvemman ja velvoittavamman. Koska keskusta on koko prosessin ajan vaatinut laista mahdollisimman vähän velvoittavaa, ja vain informatiivista, juuri nämä pykälät, jotka nyt vaaditaan poistettaviksi, olivatkin juuri tässä muodossa. Sekään ei riittänyt, vaan myös luontotyyppien toteaminen uhanalaisiksi oli keskustalle liikaa. 

Oikea syy heikentää lakia nyt on keskustan gallup-paniikki ja se, että suomalainen luonto ja sen osin katastrofaalinen tila eivät vain kiinnosta. Luonto saa jäädä jalkoihin kun etujärjestöt laittavat uhkakuvia maalailemalla ja ilman faktoja poliitikkojen rivejä suoraksi.

Gallup-paniikki on ruma syy jättää suomalaiset uhanalaiset luontotyypit uhanalaistumisen ja katoamisuhan alle. Muistutan, että laji voi kuolla sukupuuttoon vain kerran. Kun puolueet täällä yrittävät epätoivoisesti nostaa kannatustaan, toisessa vaakakupissa on katoava, mittaamattoman arvokas, oma suomalainen luontomme. Haluatteko te todella, että tästä teidät muistetaan, luonnonsuojelun vastustamisesta?

Arvoisa puhemies,

kysyn myös teiltä, kokoomus, miten ihmeessä te voitte esiintyä vesiensuojelun puolustajina, kun nyt lähdette keskustan kelkkaan heikentämään nimenomaan vesiensuojelua? Te olisitte voinut valita toisin. Te näytitte, ettette välitä vesiensuojelusta. Luonnontilaiset kalkkilammet, lähteet ja purot eivät ansaitse teidän mukaanne suojelua. Niinpä ne jäävät nyt suojelematta.

Arvoisa puhemies, 

meille Vasemmistossa tämä laki on tärkeä. Suomalaisen luonnon tilaa ei voida parantaa missään muualla kuin Suomessa, ja tällä lailla sitä työtä olisi helpotettu. Ei riittävästi, ei tarpeeksi kunnianhimoisesti, mutta paremmin kuin nykylain mukaan. 

Me olemme käyttäneet paljon aikaa tämän lain läpiviemiseksi ja me olemme olleet valmiita neuvottelemaan niin, että siitä olisi hyötyä meitä kaikkia koskevan haasteen ratkaisemiseen: luontokadon pysäyttämiseen. Sitä työtä on pakko jatkaa tästä tappiosta huolimatta.