Menu
Politiikka

Myrkkymaalit veneiden pohjissa kiellettävä

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä on jättänyt kirjallisen kysymyksen myrkkymaalien kieltämisestä veneiden pohjissa. Maalien tarkoitus on pitää pohja puhtaana. Maalit ovat erittäin haitallisia vesieliöille, ja niiden teho nykylainsäädännönkin puitteissa on kyseenalainen.

“On typerää käyttää osittain jo kiellettyä, vesistöjä pilaavaa maalia veneen pohjassa, kun vaihtoehtoja on runsaasti. Voi käyttää joko myrkytöntä maalia tai puhdistaa pohjaa mekaanisesti”, toteaa Kivelä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan suuri osa maalista liukenee vesistöihin. Liuetessaan esimerkiksi kupari on tuhoisaa vesiluonnolle.

“Myrkkymaalit pitää saada pois markkinoilta. Ei pidä sallia myrkkyjen levittämistä ympäristöön, jossa ne aiheuttavat kuolemaa ja kehityshäiriöitä muille eliöille. Myös veneilijöiden pitäisi voida luottaa siihen, ettei luonnolle vaarallisia myrkkymaaleja ole tarjolla. Vastuun maalien myrkyttömyydestä ei pidä olla yksittäisellä kuluttajalla”, linjaa Kivelä.

Alla kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan:

Kirjallinen kysymys

Myrkyllisten maalien kieltämisestä veneissä

Eduskunnan puhemiehelle

Veneiden pohjiin siveltävät myrkkymaalit eli nk. antifouling-maalit ovat erittäin haitallisia vesieliöille Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan. Iso osa veneiden pohjaan levitettävästä aineesta liukenee vesistöihin (mm. kupari). Kupari vaikuttaa voimakkaasti vedenalaiseen luontoon, mm. pieneliöihin, kasvustoon kuten rakkolevään, simpukkaeläimiin ja kalakantoihin ja haittaa kalojen ja muiden vesieliöiden lisääntymistä ja kehitystä. Maalien käyttö on jo kielletty sisävesillä.

Myrkkymaaleille on vaihtoehtoja. Markkinoilla on myrkyttömiä maaleja, ja veneen pohjan voi myös pestä mekaanisesti. Ei ole perusteltua sallia myrkkymaalien käyttöä jatkossa, kun Itämeren heikko tila aiheuttaa jo nyt ongelmia niille eliölajeille, jonka elinympäristönä se toimii.

Lisäksi suunta on kohti myrkkymaaleista eroon pääsemistä, vaikka venekantaa edelleen suureksi osaksi maalataan myrkkymaaleilla. Tämä on myös veneilijöiden tiedossa. Lainsäädäntö ajaa jo veneilyä kohti myrkyttömyyttä, mikä tarkoittaa käytännössä myrkkymaalien tehon heikentämistä kuparipitoisuutta pienentämällä, sekä huoltoihin liittyviä kiristyksiä. EU:n suositus (Change Bonus Project 2017) ohjaa kieltämään maalit vuoteen 2030 mennessä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä myrkyllisten antifouling-maalien kieltämiseksi ja millä aikataululla?

Helsingissä 3.5.2023