Menu
Politiikka

Oikeus turvalliseen aborttiin on ihmisoikeus

Vasemmistoliiton kansanedustajan Mai Kivelän lakialoite aborttilain uudistamisesta käsiteltiin tänään eduskunnassa yhdessä Oma tahto -kansalaisaloitteen kanssa. Toteutuessaan Kivelän lakialoite sekä OmaTahto2020 -kansalaisaloite parantaisivat naisten ruumiillista itsemääräämisoikeutta Suomessa ja keventäisi kuormittavaa aborttiprosessia.

  – Lain päivittämisessä on kyse ennen kaikkea itsemääräämisoikeudesta omaan kehoon sekä lain päivittämisestä nykypäivään.Tämä on ihmisoikeuskysymys, Kivelä linjaa. 

Kivelän ja OmaTahto2020 -aloitteiden tavoitteena on päivittää nykyinen, 1970-luvulta tehty laki, raskauden keskeyttämisestä nykyaikaiseksi ja muuta eurooppalaista lainsäädäntöä vastaavaksi. 

Aloitteiden keskeinen uudistus on, ettei abortti tulevaisuudessa vaatisi erityisiä perusteluja, vaan siihen riittäisi raskaana olevan oma tahto sekä yhden lääkärin tekemä lääketieteellinen tutkimus. 

  • Niin uskomatonta kuin se onkin, niin tällä hetkellä nykyinen lainsäädäntö ei vastaa Suomessa edellä kuvattua, sanoo Kivelä. 

Nykyistä lakia tulee päivittää myös kieliasun suhteen, sillä esimerkiksi “vanhemman häiriytynyt sieluntoiminta” mainitaan hyväksyttävä syynä abortille.Tällainen kielenkäyttö laissa ei edusta ihmisoikeuksia kunnioittavaa linjaa. 

-Kukaan muu ei voi arvioida päätöstä raskauden jatkumisesta raskaana olevaa paremmin. Kukaan muu ei voi tehdä päätöstä raskaana olevan puolesta. Siksi laki tulee uudistaa niin, että päätöksen abortista tekee raskaana oleva, eikä hänen perusteluitaan aseteta kenenkään toisen arvioitavaksi, sanoo Kivelä.

Puhe OmaTahto-kansalaisaloitteen ja kansanedustaja Mai Kivelän lakialoitteen lähetekeskusteluun:

“Arvoisa puhemies,

Otammeko me ihmisen oikeuden omaan kehoonsa vakavasti? Otammeko me itsemääräämisoikeuden vakavasti? Minusta vastaus on selvä. Otamme. Ja siksi me haluamme nyt päivittää Suomen 50 vuotta vanhan aborttilain.

Jokaisella ihmisellä tulee olla itsemäärämisoikeus omaan kehoonsa ja jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus päättää itse omasta lisääntymisestään. 

Kysymys on erityisesti naisten oikeuksien puolustamisesta, mutta voi koskettaa myös monia sukupuolivähemmistöön kuuluvia ihmisiä. 

Itsemääräämisoikeus on ihmisoikeus ja siksi vapaa ja turvallinen abortti on nimenomaan ihmisoikeuskysymys. Nyt onkin historiallinen päivä aloittaa täällä eduskunnassa keskustelu aborttilain päivittämisestä 2020-luvulle!

OmaTahto-kansalaisaloite on osoitus upeasta kansalaistoiminnasta ihmisoikeuksien edistämiseksi Suomessa. Suuri kiitos kaikille aloitteen takana oleville järjestöille sekä jokaiselle allekirjoittajalle! Kampanjasta vastaavan Naisasialiitto Unionin lisäksi mukana on laajalti järjestöjä: puolueiden nuoriso- ja naisjärjestöjä sekä esimerkiksi Amnesty, Suomen Kätilöliitto, Suomen Gynekologiyhdistys ja Väestöliitto. 

Jätin myös itse aborttilain muuttamisesta ensimmäisen lakialoitteeni viime vuoden alussa. Saman vuoden syksyllä OmaTahto-kansalaisaloite julkaistiin. Lakialoiteeni ja OmaTahto-kansalaisaloitteen sisältö on pitkälti sama ja siksi ne käsitellään nyt tässä samassa istunnossa ja niistä keskustellaan nyt samaan aikaan tässä lähetekeskustelussa.  

Kansalaisaloitteen ja lakialoitteen tavoitteena on päivittää Suomen nykyinen laki raskauden keskeyttämisestä nykyaikaiseksi, eurooppalaista lainsäädäntöä vastaavaksi ja raskaana olevan itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi.

Keskeisin uudistus aloitteissa on, ettei abortti vaatisi jatkossa erityisiä perusteluja, vaan siihen riittäisi raskaana olevan oma tahto sekä kahden lääkärin lausunnon vaatimuksesta luovuttaisiin.

Nykyinen laki on vuodelta 1970 ja on yksi Euroopan tiukimmista: abortin sallivista maista ainoastaan Britanniassa vaaditaan Suomen lisäksi erityisten perusteiden esittämistä abortin saamiseksi. Tarve nykyisen lain päivittämiselle on selvä.

Nykyinen laki on vanhentunut, se on yksinkertaisesti jäänyt ajastaan jälkeen monella tapaa. Lain mukaan abortin tarve tulee perustella esimerkiksi terveydellisillä, ikään perustuvilla tai tietyillä sosiaalisilla perusteluilla. 

Laki, joka kunnioittaa ihmisen itsemääräämisoikeutta lähtee siitä, että raskaana olevan oma ilmoitus riittää. Kukaan muu ei voi arvioida päätöstä raskauden jatkumisesta raskaana olevaa paremmin. Kukaan muu ei voi tehdä päätöstä raskaana olevan puolesta. 

Siksi laki tulee uudistaa niin, että päätöksen abortista tekee raskaana oleva, eikä hänen perusteluitaan aseteta kenenkään toisen arvioitavaksi. Käytännössä näin Suomessa onkin jo nyt, ja siksi on myös asiallista, että laki vastaa nykyistä käytäntöä.

Käytännöstä lähtevä päivitystarve on myös se, että nykyinen laki vaatii kahden eri lääkärin lausunnon. Ei ole kenenkään etu, että turhaan pitkitetään tai hankaloitetaan abortin saantia, joka tehdään joka tapauksessa.  

Tässä yhteydessä abortin viikkorajoja tai muita oleellisia rajauksia ei siis esitetä muutettavaksi. Jos raskaus ei ole toivottu, niin ei ole raskaana olevan, muttei myöskään terveydenhuollon näkökulmasta millään tavalla järkevää pitkittää prosessia, yhtään enempää, kuin on tarve.

 Nykyinen laki on turhaan kuormittava paitsi raskaana olevalle myös terveydenhuoltojärjestelmälle sekä hoitohenkilökunnalle. Myös monet lääkärit ovat toivoneet lain uudistamista. Lääkärit haluavat hoitaa, eivät arvioida ihmisten ratkaisuja. 

Kahden lääkärin lausuntovaatimuksen poistoa kannattaakin myös Suomen Lääkäriliitto. Esimerkiksi Ruotsissa tutkimuksen ja lähetteen tekee keskeytyksiin erikoistunut kätilö. Myös psyykkinen tuki taataan, jos siihen on tarvetta. Aborttiin tulee siis riittää raskaana olevan oma tahto ja terveydenhuoltohenkilökunnan edustajan lausunto.

Lisäksi tulee tietenkin taata tarvittaessa psyykkinen tuki. Tukea ei välttämättä tarvita, mutta jos tarvitaan, niin se pitää olla hyvin saatavilla. Näillä muutoksilla saamme Suomeen vapaan ja turvallisen abortin ja kunnioitamme itsemääräämisoikeutta.

Samalla, kun laki päivitetään vastaamaan itsemääräämisoikeutta on hyvä, että myös vanhentunutta lainsäädäntötekstiä päivitetään vastaamaan tämän päivän eettisiä käsityksiä ja lääketieteellisiä käytäntöjä. Laissa käytetty kieli on todella vanhentunutta, sillä esimerkiksi vanhemman “häiriytynyt sieluntoiminta” mainitaan hyväksyttävänä syynä abortille.

Arvoisa puhemies

Haluan painottaa, että vapaa ja turvallinen abortti ei ole ristiriidassa sen tavoitteen kanssa, että epätoivottujen raskauksien määrä vähenee. 

Abortteja ei vähennetä aborttioikeutta rajaamalla, vaan toimivalla terveydenhuollolla, ehkäisyn saatavuutta parantamalla ja seksuaalioikeuksia edistämällä. Näitä hyviä toimia voi edistää – ja me edistämme – samanaikaisesti, kun puolustamme ihmisen oikeutta omaan kehoonsa ja oikeutta päättää omasta lisääntymisestä.

Viimeisenä haluan sanoa, että viemällä lakimme linjaan pohjoismaisen lainsäädännön kanssa lähetämme viestin maille, joissa naisten oikeuksia ja aborttioikeutta pyritään rajoittamaan. OmaTahto -aloite on saanut taakseen suomalaisten laajan tuen, josta olen ollut todella ilahtunut.

Haluan uskoa, että myös enemmistö eduskunnassa näkee lain päivityksen asiallisena ja tarpeellisena uudistuksena. Uskon, että Suomi ei halua enää vertautua naisten oikeuksia polkeviin maihin, vaan päinvastoin edistää niitä. 

Nyt se on vain meistä kiinni!”