Menu

På svenska

Kort om Mai

  • född i Helsingfors, december 1982
  • Vänsterförbundets riksdagledamot
  • medlem i Helsingfors stadsfullmäktige
  • Magisterexamen i miljö och utveckling från King’s College London.
  • Mor till två barn.
  • Aktivist, feminist och vegan.

Jag är Mai Kivelä, riksdagsledamot, ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige och miljöaktivist. Jag är specialiserad på klimat- och miljöfrågor samt djurens rättigheter. I riksdagen är jag medlem i miljöutskottet och ekonomiutskottet.

Jag har varit medlem i flera olika miljöorganisationer och politiska organisationer under de senaste 15 åren. Innan jag blev vald till riksdagen jobbade jag som VD i Animalia år 2015-2019. Min bakgrund är i miljö- och vänsterrörelserna. Jag är 38 år gammal och bor i Arabiastranden i Helsingfors tillsammans med min partner och våra två barn, varav den yngre är på dagis och den äldre går i lågstadiet. 

Innan mitt arbete i politik jobbade jag för Animalia, Vänsterunga och Greenpeace. Dessutom har jag erfarenhet inom utvecklings- och fackföreningsarbete. Innan mina politiska uppdrag har jag arbetat som biljettförsäljare, badvakt och inom catering.

Jag har en magisterexamen i miljö- och utvecklingspolitik från King’s College London. Min magistersavhandling behandlade förhållandet mellan vattenresurser, global handel och tryggad livsmedelsförsörjning. Jag har även studerat sociologi vid Tammerfors universitet och medborgaraktivism vid Humak (humanistiska yrkeshögskolan).

Jag anser att de flesta problemen och orättvisorna i vårt samhälle har sitt ursprung i politiska beslut. Som en följd av detta behöver vi en stark politisk vilja för att lösa klimatkrisen, människorättsfrågor och ekonomiska ojämlikhet. Huvudteman för min politik är hållbarhet inom miljön samt ett rättvist samhälle både för människor och djur.

Jag har varit med och skrivit boken Uusi eläinlaki (Nya djurlagen), som publicerades våren 2017. Tidigare publiceringar som jag varit med om är en metodhandbok för global fostran som publicerades av Kepa år 2009, samt en vetenskaplig artikel om effekterna av klimatförändringen på jordbruket och vattenresurserna. Artikeln publicerades i boken ‘Impact of Climate Change on Water Resources in Agriculture’ år 2015.

På fritiden tycker jag om att spendera tid med familjen och vänner, läsa och röra mig på gymmet såsom i skogen. Mina favoritaktiviteter är klättring och paddling, som jag tyvärr har inte tillräckligt med tid för nuförtiden. Jag har även samlat veganska recept i bloggen Vegaaninen versio.

Läs mer om mina politiska mål här: Riksdagsvalet 2023

Jag har sett hur man kan med sina egna handlingar förändra världen tillsammans med andra i sociala rörelser, organisationer och politik! Jag är fast besluten att fortsätta mitt arbete för en rättvisare värld <3