Menu
Politiikka

Parempi tulevaisuus kissoille

Kissakriisi hallintaan -kansalaisaloite on todella tärkeä aloite, ja haluan kiittää aloitteen laatijoita ja kaikkia allekirjoittajia.

Liian pitkään kissojen hyvinvointiongelmia on jätetty vaille huomiota ja liian pitkään on odotettu, että päättäjät välittäisivät kissoista. Ei ole mitään perustetta sille, että esimerkiksi koiria arvotettaisiin lemmikkeinä kissojen yläpuolelle.

Kuitenkin valitettavasti tällä hetkellä tilanne on se, että kissoja ei arvosteta samalla tavalla, eikä kissojen hätään suhtauduta niin vakavasti kuin pitäisi. Tätä kuvaa surullisella tavalla esimerkiksi se, kuinka Suomessa vuosittain hylätään yli 20 000 kissaa, kuten aloitteessa tuodaan esille. Siksi on aivan oikein puhua kissakriisistä.

Aloitteessa tavoitellaan kissojen suojelun ja oikeuksien parantamista tavoilla, joita itsekin kannatan ja joita itsekin ajan politiikassa. Myös oma puolueeni Vasemmistoliitto kannattaa kissojen oikeuksien ja kansalaisaloitteessa mainittujen tavoitteiden toteutumista.

Aloitteessa tavoitellaan kahta asiaa: ensinnäkin sitä, että kissojen hallitsematon lisäännyttäminen säädetään lainvastaiseksi. Toiseksi sitä, että kissat tulee tunnistusmerkitä ja rekisteröidä.

Esitys siitä, että kissan omistajan tulee estää hallitsematon lisääntyminen kastroimalla tai steriloimalla vapaana ulkoilevat kissat on erittäin perusteltu. Sillä estetään kissojen vapaasti liikkuvia ja lisääntyviä kissapopulaatioita.

Esitys pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja kissan omistajatietojen rekisteröinnistä on myös erittäin tärkeä esitys. Se on yksi tärkeimmistä keinoista, joilla kissojen oloja voidaan lainsäädäntöteitse parantaa. Pakollisella tunnistusmerkinnällä ja rekisteröinnillä voidaan vaikuttaa kissojen hylkäämisen lisäksi myös pentutehtailuun ja laittomaan eläinkauppaan.

Tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ylipäätään auttaa jäljittämään ja yhdistämään kissan ja kissan omistajan ja myös vähentää ei-toivottujen kissapopulaatioiden syntymistä. Lisäksi se vaikuttaisi positiivisesti siihen, etteivät eläintaudit leviä eikä kissoja voisi kaupata epärehellisesti.

Kissojen rekisteröinti onkin pakollista esimerkiksi Ranskassa, Latviassa ja Slovakiassa, Ruotsiin se on tulossa.

No mitä sitten täällä politiikassa aiotaan tehdä kissojen auttamiseksi?

Ensinnäkin tulevaan eläinlakiin on tarkoitus sisällyttää vaatimus siitä, että kissan omistajalla on velvollisuus estää hallitsematon lisääntyminen. Tätä ei ole voimassa olevassa laissa, vaan se olisi uusi säännös ja sen tavoitteena nimenomaan olisi vähentää hallitsemattomasti lisääntyvistä eläinpopulaatioista aiheutuvia hyvinvointiongelmia. Näin ollen tämä vaatimus toteutuu, kun saamme uuden eläinten hyvinvointilain voimaan. On todella valitettavaa, että tätä lakia on jouduttu odottamaan näin pitkään.

Tunnistusmerkinnän ja rekisterin suhteen hallitusneuvotteluissa me nimenomaan sovimme, että koirien lisäksi kissojen tunnistusmerkinnöistä ja rekisteristä huolehditaan. Meille Vasemmistossa on tärkeää, että me hallituksessa hoidamme tämän nyt kuntoon. Koirien pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä on jo päätetty, ja se tulee voimaan vuoden 2023 alusta. Nyt on todella tärkeää, että sama saadaan kissoille. Kissoille rekisteröinnillä on vielä akuutimpi tarve.

Me ainakin teemme kaikkemme, että nämä kissojen oikeuksia parantavat päätökset saadaan nyt toteutettua mahdollisimman pian.

Näiden kipeästi odotettujen päätösten lisäksi on tärkeää nostaa esille miten koko kissakriisin hoito on tällä hetkellä vapaaehtoistyötä tekevien harteilla. Tämä työ vie valtavasti resursseja, jotka yhteiskunta on sysännyt järjestöille. Jo pitkään on ollut nähtävissä, ettei ole kohtuullista, että tämä valtava ongelma jää vapaaehtoistoimijoiden varaan, eikä heillä riitä loputtomasti resursseja tämän kriisin hoitamiseen. Siksi haluankin peräänkuuluttaa sitä, että kissakriisin ratkaisemiseen tarvitaan myös enemmän rahallista tukea ja viranomaisten apua.

Lopuksi haluan sanoa, että ylipäätään eläinten oikeudet pitäisi toteutua meidän yhteiskunnassa paljon nykyistä paremmin. On aikamme suuria vääryyksiä, että ihmiset kohdistavat eläimiin niin paljon väkivaltaa, hyväksikäyttöä ja laiminlyöntiä. Oma suuri tavoitteeni politiikassa on, että voimme edistää eläinten oikeuksia ja luoda maailmaa joka olisi parempi myös muille eläimille kuin ihmisille. Eläimet ansaitsevat ja tarvitsevat enemmän oikeuksia ja arvostusta.

Kiitos vielä jokaiselle joka toimii eläinten eteen. Näiden kansalaisaloitteessa esitettyjen tavoitteiden toteuttaminen on askel kohti eläimille parempaa yhteiskuntaa. Toivon, että eduskunta jakaa laajasti nämä tavoitteet ja viimeinkin ottaa kissakriisin tosissaan.