Menu
Politiikka

Pienten kaupunkilaisten ja monimuotoisten perheiden puolesta!

Helsingin päätöksillä on suuri vaikutus siihen, kuinka pienet kaupunkilaiset kotikaupungissamme voivat. Helsinki on hyvä kaupunki pienilleen, mutta on paljon tapoja, joilla perheitä voitaisiin vielä paremmin tukea. Lapset voivat sitä paremmin mitä paremmin heidän perheensä voivat. Siksi eriarvoisuutta vähentävä tuki vanhemmille on tärkeää.

Perhepolitiikka myös kytkeytyy laajoihin feministisiin kysymyksiin, kuten terveyteen, turvallisuuteen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Haluan puolustaa kaikkien perheiden hyvää ja sujuvaa arkea seuraavin keinoin:

– laadukas ja tasa-arvoinen kasvatus ja koulutus kaikille taustasta riippumatta
– oikeus lähipäiväkotiin
– maksuton varhaiskasvatus
– kohtuulliset ryhmäkoot
– sisäilmaongelmiin puututtava
– ilmastonmuutoksen torjunta on lapsiemme hyvän tulevaisuuden puolustamista!

Haluan, että lapset Helsingissä saavat laadukasta ja tasa-arvoista kasvatusta ja koulutusta taustasta riippumatta. Päiväkodin ja koulun pitää olla turvallinen paikka, jossa jokainen lapsi saa olla oma itsensä ja kukoistaa omien vahvuuksiensa kautta. Haluan, että lapset saavat kasvaa ilman rajoittavia sukupuoli- ja muita normeja ja haluan, että päiväkodit ja koulut ovat ehdottoman sitoutuneita edistämään antirasistista kulttuuria.

Mielestäni kaikilla lapsilla tulee olla oikeus lähipäiväkotiin samaan tapaan kuin laki takaa lapsille oikeuden omaan lähikouluun. Perheet voisivat luottaa siihen, että paikka oman alueen päiväkodista olisi taattu. Omaan lähipäiväkotiin pääsy on lasten etu ja tukee kouluun integroitumista ja sosiaalista kasvua. Samalla lyhyemmät päiväkotimatkat tukevat merkittävällä tavalla perheiden jaksamista ja sujuvaa arkea.

Haluan, että Helsingissä otetaan käyttöön maksuton varhaiskasvatus kaikille 3-5-vuotiaille Ruotsin mallin mukaisesti. Tämä toteutuu jo useassa Euroopan maassa. On hienoa, että Helsinki selvittää asiaa parhaillaan, ja päätös asiasta tehdään vielä tämän vuoden aikana.

Päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot on oltava kohtuullisia. Päiväkodeissa tämä tarkoittaa, että yhdellä kasvattajalla saa olla enintään seitsemän kolmevuotiasta/vanhempaa lasta tai neljä alle kolmevuotiasta lasta. Peruskouluissa tämä tarkoittaa maksimissaan 20 oppilaan ryhmiä.

Sisäilmaongelmat kouluissa, päiväkodeissa ja nuorisotaloissa on korjattava ja ongelmista tiedotettava avoimesti. Jos sisäilmaongelmaa on syytä epäillä ja syitä selvitetään, toiminnan tulee siirtyä väistötiloihin selvityksen ajaksi. On kohtuutonta, että tämä ei tällä hetkellä toteudu Helsingissä.

Ilmastonmuutoksen torjunta on lapsiemme hyvän tulevaisuuden puolustamista. Lapsilla pitää olla oikeus turvalliseen ja puhtaaseen ympäristöön. Meidän aikuisten on kannettava vastuu, joka meille kuuluu ilmastonmuutoksen torjumisessa. Helsinki on tehnyt hyvää työtä ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta tämän muutoksen pitää olla vauhdikkaampi ja myös kasvatukseen vahvasti integroitu. Haluan, että lapset saavat kasvaa jo pienenä kestävän kehityksen ja ilmastosolidaarisuuden periaatteisiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kasvissyönnin voimakasta edistämistä kaikissa julkisissa joukkoruokailuissa.

Jotta Helsinki olisi paras paikka kaikille lapsille!