Menu

Mitt jobb

Jag har jobbat konsekvent och modigt för ett hållbart, klimatsmart och rättvist Finland. Jag vill främja klimathållbarhet och jämlikhet, och försvara en mångfaldig natur och djurens rättigheter!

Vad driver jag?
  • En rättvis omställning för att hejda klimatkrisen
  • Skydd av naturens mångfald
  • Jämlikhet mellan människor och basinkomst
  • Välbefinnande för barn och ungdomar
  • Rättvisa för djuren
EN RÄTTVIS OMSTÄLLNING

Vi behöver en övergripande hållbarhetsomställning så att vårt samhälle håller sig inom planetens gränser. Omställningen måste drivas rättvist. Energisystemet måste bygga på utsläppsfria lösningar, att spara energi måste vara normen. Kolsänkan måste räddas. Jordbruket måste stödas i övergången mot ett genuint hållbart livsmedelssystem. Nästa valperiod behövs mer satsningar på utsläppsminskningar i trafiken, i synnerhet på kollektivtrafik och cykling. Vi måste stoppa överkonsumtionen. I stället får vi ett hållbart, rättvisare och lyckligare samhälle!

PÅ NATURENS SIDA

Människan är fullständigt beroende av naturen. Naturens mångfald måste tryggas och dess tillstånd måste förbättras både på land och i havet. Att skydda naturens mångfald måste vara politikens kärna, om vi så talar om industri eller byggande. Värdefull natur måste skyddas!

JÄMLIKHET

Ett av mina viktigaste mål är att minska på ojämlikheten. Jag jobbar för en basinkomst som ett sätt att förbättra den ekonomiska jämlikheten mellan människor och öka deras frihet. Genom fungerande basservice tar vi hand om människor. Jag vill vara en motkraft till den rasistiska extremhögern och till högern som driver utarmande nedskärningar i miljardklassen. Vi har råd att öka jämlikheten!

PÅ BARNENS OCH DE UNGAS SIDA

Jag vill jobba för att barn och unga ska kunna leva ett gott liv också i framtiden. Jag vill att barnen garanteras rätt till en trygg barndom, barn ska få vara barn. Jag vill öka resurserna för fostran och utbildning, så att varje dagis och skola är den bästa platsen för ortens barn och ungdomar. Vi måste prioritera alla ungdomars psykiska hälsa, och jag vill förbättra tillgången på psykhälsotjänster för ungdomar. Jag vill ha ett samhälle som inte göra ungdomar sjuka. Vi måste förbättra ungdomens delaktighet och deltagande i beslutsfattandet!

RÄTTVISA FÖR DJUREN

Jag vill att samhället erkänner djurens rättigheter och att utnyttjande av djur ifrågasätts. Jag är emot allt våld mot svagare och jag vill främja ett mer empatiskt samhälle som också är bättre för djuren. Det gynnar också människan!

Och du då?

Vill du vara med i en öppen kampanj med bra stämning? Kom med som just den du är och ta en kompis med dig! Kampanjgruppen fungerar i Facebook och Whatsapp, det är bara att ansluta!

Om du har några frågor, ta gärna kontakt!

Mai Kivelä
040 741 7379
mai . kivela [at] eduskunta . fi