Menu

Suosittelijat

Suosittelijoita Main poliittisen matkan varrelta
 

Laura Gustafsson

”Eduskunnassa tarvitaan heitä, jotka kamppailevat ihmisten ja muiden eläinten, luonnon ja tasavertaisuuden puolesta. Tiedän kamppailun olevan raskas, sillä vastavoima on niin väkevä. Äänestän Maita, koska uskon hänen kykyihinsä, voimavaroihinsa ja ennen kaikkea hänen sinnikkyyteensä.”

Laura Gustafsson

Kirjailija

**

Nadja Uusiperhe

”Mai on sinnikäs ja rohkea elämän ja tasa-arvoisuuden puolustaja. Tarvitsemme hänenlaistaan poliitikkoa luontokadon ja ilmastonmuutoksen kiihtyessä. Tahdon, että Mai saa jatkaa työtään eduskunnassa muunlajisten ja tulevien sukupolvien oikeuksien taistelijana. Eläinten hyväksikäyttö on saatava loppumaan, ja siksi minä äänestän Maita.”

Nadja Uusiperhe

Luonto-Liiton hallituksen puheenjohtaja, ympäristöaktivisti

**

Feniks Willamo

”Tuen suuresti arvostamani Mai Kivelän eduskuntavaalikampanjaa, koska Mai puolustaa yhtäläisten ihmisoikeuksien lisäksi aktiivisesti myös eläinten asemaa ja oikeuksia. Hän on noussut politiikan kabinetteihin ruohonjuuritason aktivismin kautta ja luotan hänen edistävän kestävää punavihreää politiikkaa, jonka keskiössä on ilmastonmuutoksen ja lajisorron vastainen taistelu sekä oikeudenmukainen talous- ja sosiaalipolitiikka, joka ei kurjista tai leikkaa kaikkein köyhimmiltä. Mai on lämmin tyyppi, aina heikomman puolella ja tekee politiikkaa suurella intohimolla. Suositan!”

Feniks Willamo

Agentti, musiikkialan yrittäjä

**

Tuuli Hongisto

”Olen tuntenut Main jo parikymmentä vuotta.

Mai on asiantunteva, sydämellinen, peräänantamaton, suoraselkäinen, älykäs ja analyyttinen. Uskon, että Suomi on parempi paikka meille kaikille, jos päättävässä asemassa on Main kaltaisia ihmisiä. 

Main tavoin uskon yhdenvertaisuuteen, maapallon ja eläinten puolustamiseen sekä solidaarisuuteen. 

Suosittelen häntä lämpimästi.”

Tuuli Hongisto

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

**

Merit Hietanen

”Mai on edustanut minulle sitä, miten politiikkaa parhaimmillaan voi tehdä. Hän on aktivisti, josta tuli poliitikko, mutta hän on edelleenkin aktivisti. Jos Maista yksin olisi kiinni, ympäristö voisi hyvin, eikä toislajisten tarvitsisi enää kärsiä meidän ihmisten halujen takia. Mai tekee feminististä politiikkaa oikeudenmukaisemman ja yhdenvertaisemman Suomen puolesta.

Mai on asiantunteva, arvoistaan tinkimätön ja peräänantamaton asioissa jotka kokee tärkeiksi, mutta pystyy silti yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Olen ollut useasti yllättynyt miten hän on löytänyt ratkaisuja tilanteissa, joissa muut ovat jo antaneet periksi. Tarvitsemme enemmän Main kaltaisia päättäjiä.”

Merit Hietanen

Humanitaarisen työn asiantuntija, Naisasialiitto unionin varapuheenjohtaja

**

Aino Tuomi-Nikula

”Mai on samanaikaisesti sekä periksiantamaton, että yhteistyökykyinen poliitikko. Ihmisenä kuvailisin häntä lempeän jämäkäksi ja erittäin empaattiseksi. Mai todella välittää koko maapallon hyvinvoinnista. Hän näkee kokonaisuuden sen sijaan, että välittäisi vain itseään koskevista asioista. Mai on jo kyennyt kansanedustajana todistamaan, että jaksaa todella nähdä vaivaa merkityksellisten asioiden eteen ja tekee tavoitteista todellisuutta.”

Aino Tuomi-Nikula

Onnettomuuksien ehkäisyn suunnittelija

**

Jaakko Aarniala

”Mai on osaava, määrätietoinen ja yhteistyökykyinen poliitikko, joka ei tingi periaatteistaan. Hän puolustaa ihmisten, eläinten ja luonnon oikeuksia ja on tehnyt sitä eduskunnassa niin hyvin, että hän saa luottamukseni myös seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Siksi äänestän Maita huhtikuun 2. päivänä, äänestä sinäkin!”

Jaakko Aarniala

Matkaopas, kirjailija, opettaja

**

Elina Kauppila

”Tässä ajassa ilmastokriisitietoisuus on ehdottoman tärkeää. Ilman sitä olemme pulassa. Tämän tietoisuuden rinnalla on oltava myötätuntoa kaikkea elämää kohtaan ja halua purkaa yhteiskunnan eriarvoisuutta. Kokemukseni mukaan Maissa on tätä kaikkea. Hän on osoittanut olevansa määrätietoinen, taitava ja periksiantamaton poliitikko ja siksi haluan nähdä hänen jatkavan työtään.”

Elina Kauppila

Ympäristöaktivisti, yrittäjä, kaupunginvaltuutettu

**

Atte Ahokas

”Mai on tehnyt äärimmäisen tärkeää työtä toisenlajisten eläinten ja tulevien sukupolvien puolesta. Nyt on aika äänestää Mai jatkoon eduskuntaan taistelemaan meidän kaikkien tulevaisuuden puolesta!”

Atte Ahokas

Ilmastoaktivisti

**

Laura Nuutinen

Laura Nuutinen

”Arvostan suuresti Main toimintaa eettisesti ja ekologisesti kestävämmän yhteiskunnan puolesta. Luotan Main moraaliseen kompassiin ja kykyyn edistää rohkeasti arvojensa mukaista muutosta politiikan keinoin. Mai pitää huolen siitä, että päätöksenteossa huomioidaan aina myös ne, joilta äänioikeus puuttuu: luonto ja muunlajiset eläimet. Ennen kaikkea siksi annan oman ääneni Maille.”

Laura Nuutinen

Fysioterapeutti, Dance Health Finland ry:n puheenjohtaja

**

Nina Tuomisaari

Nina Tuomisaari

”Mai Kivelällä on tietoa ja kokemusta siitä, miten taistella elinvoimaisen luonnon ja tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta.
Ihailen hänen määrätietoisuuttaan ja haluan sitä itsellenikin, siksi tuen häntä.”

Nina Tuomisaari

57-vuotias hoiva-avustaja, Rukoustalon emäntä

**

Marjukka Huttunen

Marjukka Huttunen

”Mai on tälläkin kertaa helppo äänestysvalinta. Luottotyyppi, joka pitää minulle tärkeiden asioiden puolia. Ehdokkaani tulee ennen kaikkea puolustaa luontoa ja pyrkiä ympäristön kantokyvyn huomioon ottavan yhteiskunnan rakentamiseen, ja tämä on tehtävä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäen ja ihmisoikeuksia puolustaen. Lisäksi Mai on ihmisenä sellainen, joita toivoisin lisää päättäjiksi – yhteistyökykyinen ja ystävällinen, mutta valmis puolustamaan omia arvojaan ja parempaa maailmaa meille kaikille.”

Marjukka Huttunen

Sosiaalityöntekijä

**

Simo Kyllönen

Simo Kyllönen, kuvaaja Petteri Sopanen

Kuvaaja Petteri Sopanen

”Demokratiassa on kuuluttava myös niiden ääni, jotka eivät voi äänestää. Kansanedustajana Mai on johdonmukaisesti puolustanut lasten ja nuorten, tulevien sukupolvien ja muunlajisten eläinten oikeuksia ja tuonut heidän äänensä eduskunnan päätöksentekoon. Se on oikeudenmukaista mutta vaatii usein rohkeutta, sinnikkyyttä ja sydäntä. Mailla on näitä kaikkia.”

Simo Kyllönen

Yliopistonlehtori
Ilmastoeetikko-blogi
Ylisukupolvisen demokratian, ilmasto-oikeudenmukaisuuden ja ympäristöetiikan tutkija
Helsingin yliopisto

**

J U L M A H

”Mai tietää missä mennään. Mailla on O.G. status valaansuojeluhommista ja kokemusta politiikan kiemuroista. Luotan.”

J U L M A H

artisti

**

Professor Tony Allan (1937-2021)

”Mai Kivelä is a very persuasive activist. She incorporates sound science with well-founded principle and responsible policy.

Mai Kivelä brings a wealth of experience in leading and managing successful advocacy on both social and environmental issues. She is deeply informed on the risks faced by people on low incomes. She is especially experienced in understanding vulnerable ecosystems – on which our livelihoods unavoidably depend.”

Professor Tony Allan (1937-2021)

King’s College London and SOAS, Stockholm Water Prize Laureate 2008, Mai’s dissertation supervisor at KCL

**

Hannes Bengs

“Olen tuntenut Mai Kivelän jo nuoruudesta, ja olemme aina jakaneet samat arvot. Main oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen solidaarisuus ovat piirteitä, joita erityisesti arvostan.

Main tietotaito ja ymmärrys niin ekologisissa kuin yhteiskunnallisissa asioissa on ollut suureksi avuksi minulle yrittäjänä, ja Main kanssa käydyt keskustelut ovat aina olleet yhtä antoisia.

Yrittäjänä, jolle ekologisuus on elinehto, arvostan osaajaa joka ajaa pitkäjänteistä ja kestävää politiikkaa. En usko, että ympäristöasioita voidaan mitenkään muutoin kehittää.”

Hannes Bengs

perustajaosakas ja suunnittelija Costo ja Pure Waste Textiles

**

Kalevi Kannisto

“Olen mukana Mai Kivelän kampanjassa, koska koen hänen edustamat arvot läheisiksi. Tapasin(tutustuin) Main ammattiliittoni JHL:n tilaisuudessa. Olen itse tullut nuorena liittoni toimintaan solidaarisuus- ja rauhanliikkeen myötä. On ilahduttavaa, että meillä on Main kaltaisia nuoria yhteiskunnallisesti aktiivisia toimijoita. Arvostan Main aktiivista ja monipuolista osallistumista mm. ympäristöasioiden, yhdenvertaisuuden sekä työhön ja toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä. Näistä syistä haluan tukea Main eduskuntavaalikampanjaa.

Kalevi Kannisto

HUS:n JHL:n pääluottamusmies

**

Captain Mike Fincken

”I have worked closely with Mai on the frontline of environmental activism in the small community on board a Greenpeace boat. I am a great admirer of Mai’s resolve to set the world to right and the power and stride in each step she takes towards bringing about that desperately needed change. What really impressed me about Mai, was that not only is she a warrior but she is also community centred and has everyones best interests at heart.”

Captain Mike Fincken

Greenpeace ships

**

Liisa Kaski

“Kestävä elämäntapa, aito pyrkimys tasa-arvoon ja globaaliin oikeudenmukaisuuteen, kyky analysoida elämän perustaa nakertavien ympäristöongelmien suhdetta vallan ja talouden rakenteisiin, vastuuntunto – siinä minun kansanedustajaehdokkaani pähkinänkuoressa.

Olen oppinut tuntemaan Mai Kivelän aktivistina, jolla on harvinainen kyky olla yhtä aikaa järkähtämättömän luja ja vaikuttavan lempeä. Työ eläinten oikeuksien, feminismin ja muiden yhdenvertaisuuskysymysten edistämiseksi tuntuu kantavan hedelmää, missä ikinä hän toimii.

Mai on poliittisesti lahjakkain tapaamani ihminen. Niin järjestötasolla ja puoluepolitiikassa kuin kansalaisaktivistinakin hän on käytännössä osoittanut kykenevänsä toimimaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän, paremman yhteiskunnan luomiseksi. Eikä se tähän jää: Mai aktivoi myös ympärillään olevat ihmiset ajattelemaan, osallistumaan ja toimimaan. Paras mahdollinen kansanedustaja!”

Liisa Kaski

kulttuurintutkija, akateeminen sekatyöläinen

**

 

No Comments

    Leave a Reply