Menu
Politiikka

Transoikeudet ovat ihmisoikeuksia

Oikeus olla oma itsensä. Oikeus olla se, joka on. Oikeus olla turvassa ja oikeus olla hyväksytty yhteiskunnassa, jossa elää. 

Käsittelimme eilen eduskunnassa Oikeus olla -kansalaisaloitetta. Ensinnäkin suuri kiitos aloitteen tekijöille ja suurelle määrälle sen allekirjoittaneita ihmisiä! Aloite on erittäin tärkeä, ja teidän ansiostanne saimme keskustella eduskunnassa siitä, miten ihmisiä tulisi lainsäädännössä kohdella ja millainen olisi kaikkia kunnioittava, oikeudenmukainen ja reilu lainsäädäntö. 

Meillä on tällä hetkellä vakavia ongelmia transihmisten ihmisoikeuksien toteutumisessa vuonna 2003 päivitetyn translain vuoksi. Sellaisia ongelmia, jotka olisivat toisaalta kuitenkin kohtalaisen helposti korjattavissa. 

Nykyinen translaki on epäinhimillinen, se on vanhentunut ja se on myös ristiriidassa Suomea sitovien ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. 

Sukupuolen vahvistamisprosessi on kohtuuttoman pitkä. Se edellyttää lisääntymiskyvyttömyyttä ja kahden lääkärin vahvistamaa transsukupuolisuusdiagnoosia. On sanomattakin selvää, että tämä rikkoo räikeästi transihmisten oikeutta yksityisyyden suojaan ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Laki on häpeäksi ihmisarvon kunnioitukselle. 

Erityisesti translasten ja transnuorten tilanne on tällä hetkellä huolestuttava. He voivat tutkitusti muuta väestöä huonommin. Transnuorten keskuudessa itsetuhoisuus on selkeästi yleisempää kuin muun väestön keskuudessa. Riski yrittää itsemurhaa on pohjoismaisissa selvityksissä jopa 6–10 kertaa suurempi kuin muilla. Ajattelen, että tämän tiedon, jos minkä, tulisi viimein saada meihin vauhtia. 

On selvitetty, että erityisesti vähemmistöstressi selittää transnuorten kohonnutta itsemurhariskiä. Tällä tarkoitetaan sellaisia stressitekijöitä, jotka syntyvät yksilön eläessä ympäristössä, jossa hänen vähemmistöryhmäänsä suhtaudutaan kielteisesti. Sellaisessa ympäristössä, jossa jatkuvasti joutuu selittelemään itseään, joutuu epäilyn kohteeksi tai joutuu jopa välttelemään ympäristöään oman turvallisuutensa takia kokonaan. Ympäristön kielteiset asenteet ovat omiaan altistamaan transnuoria myös syrjinnälle ja kiusaamiselle. 

Myös väärä sukupuolimerkintä altistaa transihmiset syrjinnälle. Sosiaali- ja terveyspalveluissa voidaan kannustaa tukemaan väärään sukupuoleen kasvua. Kouluissa ohjataan väärille liikuntatunneille. Lääkärissä, armeijassa tai äänestämässä tulee henkilötunnuksen vuoksi väärin sukupuolitetuksi. Esimerkiksi Translasten ja transnuorten perheet ry:llä on lukuisia tarinoita syrjinnästä ja häpeästä. 

Miksi kenenkään pitäisi joutua nöyryyttäviin tilanteisiin ulkopuolisten johdosta ulkopuolisen paineen vuoksi? Translapset, transnuoret ja transaikuiset haluavat elää omannäköistään elämää ihan kuten kaikki muutkin. Tämä olisi mahdollista kohtalaisen helposti, jos olemme valmiita muuttamaan lainsäädäntöä. Lainsäädännön pitää tukea ihmisiä, eikä mahdollistaa ja tukea syrjintää. 

Vasemmistoliitto on useasti vaatinut translain pikaista ja riittävää uudistamista, ja vaadimme sitä edelleen. Meidän tavoittelemassamme tulevaisuudessa transihmisten palvelujen ja hoitojen lähtökohtana on yksilön itsemääräämisoikeus. Oman ilmoituksen on riitettävä sukupuolen vahvistamiseen. Juridiseen muutokseen ei pitäisi tarvita lääketieteellistä diagnoosia. Ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia häpeällisesti polkeva vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä on poistettava. Myös nykyinen vaatimus täysi-ikäisyydestä loukkaa translasten ja -nuorten ihmisoikeuksia. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden, varhaiskasvatuksen ja koulun tulisi tukea jokaista lasta ja nuorta kokemassaan sukupuolessa. Juridisen sukupuolen korjaamisen pitäisi olla mahdollista myös alaikäisille. Alaikäisen transprosessin pitää perustua lapsen iän ja kehitystason huomioimiseen. YK:n lapsen oikeuksien sopimuskomitea on vaatinut jäsenvaltioita kumoamaan kaikki lait, jotka syrjivät henkilöitä sukupuoli-identiteetin perusteella. Ajamamme muutokset vasemmistoliitossa ovat monin osin samoja kuin tässä kansalaisaloitteessa. 

Kannatan Oikeus olla -kansalaisaloitteen tavoitteita ja toivon, että nämä ihmisoikeuksia kunnioittavat tavoitteet olisivat valtavirtaa vielä joku päivä myös eduskunnan suuressa salissa, sillä transoikeudet ovat ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuslähtöinen keskustelu asian käsittelyssä on vähintä, mitä meiltä voi odottaa.