Menu
Politiikka

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä: Eläinten hyvinvointilain parannettava eläinten asemaa aidosti

Tiedote 23.9.2021

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vaatii, että uudistettavana oleva eläinten hyvinvointilaki parantaa eläinten asemaa Suomessa.

“Vasemmistolle eläinten oikeuksien parantaminen on tärkeä poliittinen tavoite. Erityisesti tuotantoeläinten asemaa on parannettava”, vaatii kansanedustaja Mai Kivelä. “Nykyinen eläinsuojelulaki on 25 vuotta vanha ja nykytietämyksen valossa täysin vanhentunut.”

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vaatii esimerkiksi, että sikojen porsitushäkit ja tiineytyshäkit ja nautojen parsinavetat kielletään siirtymäajan jälkeen. Lisäksi kaikille naudoille on taattava mahdollisuus ulkoiluun ympärivuotisesti ja laiduntamiseen kesällä.

Lisäksi sikojen kastroinnista pitää päästä kokonaan eroon, ja kivuliaat toimenpiteet ilman riittävää kivunlievitystä on kiellettävä.

“Muissa Pohjoismaissa esimerkiksi kastraation tekeminen edellyttää lain mukaan puudutusta ja tiineytyshäkit on jo kielletty. Suomessakin asenteet ovat muuttuneet niin, että lain tulee vastata kansalaisten oikeustajua”, toteaa Kivelä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kannanotto eläinten hyvinvointilain uudistukseen

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vaatii eläinten asemaa aidosti parantavan uuden eläinten hyvinvointilain

Vasemmistolle eläinten oikeuksien parantaminen on tärkeä poliittinen tavoite. Valmisteilla oleva eläinten hyvinvointilaki on mahdollisuus parantaa huomattavasti eläinten hyvinvointia Suomessa. Erityisesti tuotantoeläinten asemaa on parannettava. Nykyinen eläinsuojelulaki valmistui 25 vuotta sitten ja on pahasti vanhentunut. Tieto eläimistä on lisääntynyt ja ihmisten asenteet ovat muuttuneet. Nykytiedon mukaisessa eläinlaissa pitää ottaa huomioon eläinten itseisarvo, älykkyys ja kyky tuntea. 

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää seuraavia parannuksia eläinten hyvinvointilakiin:

•       Tuotantoeläimille on taattava mahdollisimman lajityypillinen elämä. Sikojen porsitushäkit ja tiineytyshäkit ja nautojen parsinavetat on kiellettävä siirtymäajan jälkeen. Kaikille naudoille on taattava mahdollisuus ulkoiluun ympärivuotisesti ja laiduntamiseen kesällä.

•       Kivuliaat toimenpiteet ilman riittävää kivun kokonaan poistavaa kivunlievitystä ja jälkikivunhoitoa on kiellettävä. Sikojen kastroinnista tulee pyrkiä kokonaan eroon.

•       Turkistarhaus on kiellettävä siirtymäajan jälkeen. Samalla turkistarhaajille luodaan luopumisjärjestelmä.

•       Nisäkkäille ja linnuille tulee taata jatkuva vedensaanti niiden pysyvissä pitopaikoissa.

•       Sairautta aiheuttava jalostus on kiellettävä tehokkaammin lisäämällä viranomaisen velvollisuutta valvoa sitä.

•       Kissoille ja koirille on säädettävä pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti.

•       Eläinsuojeluvalvontaa on tehostettava ja tehtävä avoimemmaksi.

•       Luonnonvaraisten eläinten käyttö sirkuseläiminä, mukaan lukien delfinaariot, on kiellettävä.

•       Eläinten itseisarvo on kirjattava lakiin.

Lisäksi eläinten asemaa on parannettava myös muun lainsäädännön keinoin esimerkiksi edistämällä kasvisruoan osuutta kulutuksessa ja tuotannossa sekä koventamalla eläinsuojelurangaistuksia.