Menu

Eduskuntatyö

Mai Kivelä seisoo keväisen metsämaiseman edessä, hymyilee ja katsoo kameraan.

Kaudelle 2019-2023 olemme kääntäneet politiikan suuntaa. Vaikka ennennäkemättömät kriisit ovat vaikeuttaneet paremman tulevaisuuden rakentamista, olemme tehneet arvovalinnan sen suhteen ettemme ole vastanneet kriiseihin leikkaamalla ihmisten hyvinvoinnista tai peruneet rakenteellisia uudistuksia, joista hallitusneuvotteluissa sovittiin, kuten maksuttomasta toisesta asteesta tai perhevapaauudistuksesta. Talouspolitiikan linjaa on muutettu, emmekä ole leikanneet sosiaaliturvasta, kuten oikeisto on sanonut leikkaavansa mikäli pääsee ensi kaudella valtaan, vaan olemme panostaneet ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen.

Olemme vastanneet ilmastokriisin uhkaan viemällä lakiin neuvottelemamme Suomen hiilineutraaliustavoitteen vuodelle 2035, joka sitoo myös tulevia hallituksia. Olemme panostaneet historiallisen paljon luonnonsuojeluun, enemmän kuin koskaan aiemmin Suomen historiassa. Samaan aikaan on selvää että lisäpäätöksiä tarvitaan ja niitä ajan joka päivä.

Työ kestävän tulevaisuuden puolesta ei ole valmis ja paljon tehtävää on vielä edessä. Parempi tulevaisuus ei ole utopiaa, se on poliittisten päätösten tulos.

Lue tästä lisää tämän kauden saavutuksistani: https://maikivela.fi/miksi-mai/

Miten ilmastokriisiä voidaan torjua?
 • Siirrytään päästöttömiin ja kestäviin energiamuotoihin ja  energian tuhlauksesta energiansäästöön
 • Vahvistetaan ja suojellaan hiilinieluja ja -varastoja: metsät, maatalous ja suot
 • Rakennetaan liikennettä kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen perustuvaksi
 • Edistetään kasvisruokailua ja luovutaan eläinten tehotuotannosta
 • Ajetaan alas ympäristölle haitalliset tuet

Miten ihmisten yhdenvertaisuutta ja vapautta lisätään?
 • Otetaan käyttöön perustulo
 • Kehitetään jatkuvan koulutuksen malli ja varmistetaan koulutuksen resurssit kaikilla asteilla
 • Tehdään asumisesta kohtuuhintaista lisäämällä voimakkaasti ara-tuotantoa
 • Taataan kaikille lapsille maksuton ja laadukas varhaiskasvatus

Miten vastaamme työn muutokseen?
 • Lyhennetään työaikaa hyvinvoinnin tasaamiseksi ja lisäämiseksi
 • Investoidaan voimakkaasti koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehittelyyn
 • Luodaan uutta työtä tekemällä ilmastonmuutosta torjuva kestävä rakennemuutos

Kestävät ratkaisut ovat olemassa, tarvitaan vain poliittista voimaa ja tahtoa niiden toteuttamiseksi.

#ilmasto #feminismi #perustulo