Menu
Politiikka

Vähemmän jätettä kierrätystä lisäämällä ja helpottamalla

Valtava määrä banaaninkuoria, pizzalaatikoita ja säilykepurkkeja päätyy joka vuosi kierrättämättömänä jäteasemille. Jätettä, joka olisi helposti kierrätettävissä. Me helsinkiläiset tuotamme vuosittain noin 600 kiloa jätettä jokaista asukasta kohti. Tästä jätemäärästä vain noin puolet kierrätetään. Suurin osa jätteestä voidaan hyödyntää energiana, mutta on selvää, että kiertoon menevän jätteen osuutta on nostettava.

Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen estäminen edellyttävät laajoja rakenteellisia muutoksia. Kertakäyttökulttuurista on siirryttävä kiertotalouteen. Tämä konkretisoituu arjessamme. On tarkasteltava käyttämiemme tuotteiden koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Miten tuote on tuotettu? Kuinka kauan sitä käytetään? Ja lopulta: mitä sille tapahtuu, kun se on käytetty loppuun? EU on asettanut sitovaksi yhdyskuntajätteen kierrätysastetavoitteeksi 55 % vuoteen 2025 mennessä. HSY on astetta kunnianhimoisempi ja tavoittelee 60 % kierrätysastetta samassa aikataulussa. Osa kaupunkilaisista palauttaa panttipullot, kierrättää sanomalehdet ja hävittää vanhan matkapuhelimen asianmukaisesti. Tämä ei kuitenkaan enää vastaa nykypäivän tarvetta. Astetta ahkerammalla lajittelulla (muovi, lasi, pienmetalli, biojäte, kartonki) omaa ympäristöjalanjälkeään voi pudottaa merkittävästi.

Kierrätysasteen nostamiseksi tarvitaan asukkaiden kierrättämishalun lisäksi myös kaupungilta lisää toimia, jotta kierrättäminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Esimerkiksi Helsingin ainoat jätteiden lajitteluasemat, eli Sortti-asemat, sijaitsevat tällä hetkellä Konalassa ja Kivikossa. Sortti-asemilla voi kierrättää niitäkin jätteitä, joita oman kotitalon lajittelupisteestä ei kerätä. Autottoman kantakaupungissa asuvan matka Kivikkoon isojen tavaroiden kanssa on kuitenkin kaukana vaivattomasta. Kaupungin olisikin edistettävä niin kutsutun ”City-Sortin” perustamista kantakaupunkiin. Näin yhä useamman kierrätys olisi taas hieman vaivattomampaa ja kierrätystavoite lähempänä saavuttamista. Myös tiedotusta kierrätyksestä on lisättävä. Kestävässä kaupungissa tehokkaan jätteiden kierrätyksen tulee olla normi!

Julkaistu alunperin Helsingin Uutisissa 2.9.2020