Menu
Politiikka

Ilmastohaitallinen mainonta kiellettävä Suomessa

Tiedote 24.9.2021

Kansanedustaja Mai Kivelä jätti toimenpidealoitteen ilmastohaitallisen mainonnan rajoittamiseksi Suomessa. Rajoituksen tulisi Kivelän mukaan koskea vähintään ilmastohaitallisimpia tuotteita, kuten fossiilisia polttoaineita ja lihaa.

“On absurdia, että tässä ajassa, kun fossiilisista polttoaineista pitäisi kiireellisesti päästä eroon ihmisten ja elonkehän suojelemiseksi, näitä polttoaineita saa vielä aktiivisesti markkinoida ja mainostaa ihmisille”, Kivelä toteaa.

Ilmasto kuumenee tuoreen YK:n raportin mukaan nykytoimilla 2,7 astetta vuosisadan loppuun mennessä. Tämä tulee aiheuttamaan YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin mukaan suunnatonta ihmishenkien ja -yhteisöjen menettämistä. Ilmaston kuumenemisen tärkeimpiä syitä on fossiilisten polttoaineiden edelleen jatkuva käyttäminen. Myös lihankulutuksen voimakkaan negatiivinen ilmastovaikutus on selkeästi osoitettu. Samaan aikaan on täysin sallittua kannustaa ja ohjata ihmisiä ympäristökriisiä kiihdyttävään kuluttamiseen. 

Maailmalla ilmastohaitallista mainontaa pyritään jo rajoittamaan. Badvertising-kampanja Isossa-Britanniassa sekä useiden pääkaupunkien kuten Pariisin, Amsterdamin ja São Paolon ilmasto- tai arvoperusteiset päätökset mainonnan rajoittamisesta kertovat, että asiaan on herätty muuallakin. Myös Helsingin kaupungin mainospaikoissa otetaan valtuuston tuoreen päätöksen mukaan jatkossa huomioon ulkomainonnan vaikutukset ilmastoon Kivelän aloitteen pohjalta. Lisäksi Tampereella ja Tukholmassa samasta aiheesta on tehty hiljattain valtuustoaloite.

“Meidän on syytä herätä siihen, että mainonta vaikuttaa suuresti kulutukseen ja myös heikentää ihmisten mahdollisuuksia hahmottaa, mistä suurimmat päästöt tulevat. Meidän täytyy purkaa mainoksilla luotua mielikuvaa siitä, että fossiilisten varaan rakennettu tulevaisuus voisi olla puhdas ja turvallinen. Ei se ole”, toteaa Kivelä. “Samoin kestävän ruokajärjestelmän luominen edellyttää siirtymistä pois nykyisen mittakaavan lihankulutuksesta”, jatkaa Kivelä.

Mai Kivelän toimenpidealoite kokonaisuudessaan:

Toimenpidealoite ilmastohaitallisen mainonnan kieltämiseksi Suomessa

Eduskunnalle

Kulutuskeskeisen elämäntavan seuraukset näkyvät maapallolla ihmiskunnan olemassaoloa uhkaavana ympäristökriisinä. Ilmasto kuumenee YK:n tuoreen raportin mukaan nykyuralla 2,7 astetta. Silti nykytilassakin on edelleen sallittua mainostaa ilmaston kuumenemisen tärkeimpiä aiheuttajia, kuten fossiilisia polttoaineita ja lihaa. On siis täysin sallittua kannustaa ja ohjata toimintaa ympäristökriisin kiihdyttämiseen, vaikka eletään ratkaisevia vuosia suunnan kääntämiseksi kohti kestävää maailmaa.

Viime aikoina esimerkiksi Badvertising -kampanja on tehnyt mainonnan päästöjä kiihdyttäviä vaikutuksia tunnetuiksi. Mindgames on Wheels -raportissa ruoditaan katumaastureiden yleistymistä autovalmistajien systemaattisen markkinoinnin vaikutuksesta, ja osittain tämän takia kohonneeseen päästömäärään per ajettu kilometri, per myyty auto.

Mainonnan ilmastoperusteiselle rajoittamiselle on tilausta. Tällä hetkellä Helsingissä ja Amsterdamissa on päätetty selvittää mahdollisuuksia rajoittaa ilmastohaitallista mainontaa, Tampereella ja Tukholmassa aiheesta on tehty hiljattain valtuustoaloite. Myös esimerkiksi Lontoossa ja Pariisissa ulkomainontaa rajoitetaan arvoperusteisesti: mm. seksististä ja etnistä syrjintää hyödyntävää mainostamista on rajoitettu. 

Onkin aiheellista pohtia valtiotason rajoitustoimia ilmastohaitallisen mainonnan rajoittamiseksi, kuten joidenkin muiden haitallisten tuotteiden mainonnan kanssa on tehty. Esimerkkeinä tällaisista selkeästi ilmastohaitallisista hyödykekategorioista ovat fossiiliset polttoaineet ja liha.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin 

sen selvittämiseksi, miten ilmastohaitallista mainontaa voitaisiin rajoittaa lainsäädännöllä Suomessa vähintään fossiilisten polttoaineiden ja lihan osalta.

Helsingissä 23.09.2021

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Mai Kivelä [vas]

_____
https://news.un.org/en/story/2021/09/1100242

https://www.badverts.org/

https://static1.squarespace.com/static/5ebd0080238e863d04911b51/t/6065dbeb73734b58372d797b/1617288180453/Mindgames+On+Wheels+-+how+advertising+sold+false+promises+of+safety+and+superiority+with+SUVs.pdf

https://www.globalcitizen.org/en/content/paris-france-bans-sexist-ads-discrimination-homoph/

https://www.globalcitizen.org/en/content/beachbodyready-ban-london-mayor-body-image/

Tupakan mainonnasta PeVL 4/1976