Menu
Politiikka

#MaiHelsinki – kun me on tärkeämpi kuin minä

Keinot osallistua ja vaikuttaa ovat yhtä tärkeitä kuin poliittiset päämäärämme: ilmastonmuutoksen pysäyttäminen sekä tasa-arvoisen ja luovuutta mahdollistavan Helsingin luominen. #MaiHelsinki-vaalikampanjan tavoitteena on poliittisten tavoitteiden lisäksi voimaannuttaa, oppia uutta, kuunnella ja rakentaa. Toimintamme kumpuaa yhteisöllisyydestä, haluamme vaikuttaa yhdessä ja eri taustaisia ihmisiä mukaan kutsuen. Tämä kampanja tiivistää meidän yhteiset arvomme, joilla pyrimme parempaan politiikan tekemiseen. Huominen tehdään nyt ja siinä huomisessa lähtökohtana on ‘me’, eikä pelkkä ‘minä’. Tämän kampanjan tarkoituksena on pitää ihmiset politiikan keskiössä. Vaikka muutos tasa-arvoiseen ja kestävään yhteiskuntaan lähtee aina meistä itsestämme yksilöinä, tarvitsee se ennen kaikkea meitä kaikkia yhteisönä.

Yhteisöllinen ja avoin tapamme toimia sekä tehdä politiikkaa on erityisen tärkeää aikana, jolloin “vaihtoehtoisilla faktoilla” ja “näin ne asiat vain koetaan” -heitoilla yritetään saavuttaa poliittisia pikavoittoja. Näiden pikavoittojen takia luodaan keinotekoisia viholliskuvia eri taustaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten sekä ympäristön ja kestävän talouden välille. Erityisen myrkyllistä tällainen vihaan perustuva post-faktuaalinen politiikka on demokratian perusarvoille: avoimuudelle, kansanvallalle, vapaudelle ja riippumattomuudelle. Haluamme muuttaa sen, että suurin osa ihmisistä on työnnetty poliittisen päätöksenteon marginaaliin. Todellinen demokraattinen yhteisöllisyys perustuu yhteistyölle ja laajojen ihmisjoukkojen osallisuudelle, ei yksilöllisestä eduntavoittelusta ja vihasta kumpuaville rajoille ja viholliskuville.

Yhteistoiminta ja pyrkimys ratkaista niin paikalliset kuin globaalitkin haasteet tekevät meistä vahvoja. Vaaleissa vaikuttaminen ei ole yhtä kuin tämä liike, vaan tämä kampanja on osa suurempaa liikettä. Puoluepolitiikka on liikkeen yksi muoto – yksi monien joukossa. Edustuksellisen demokratian tulee kasvaa alhaalta ylöspäin niin, että liikkeen juuret tai äänet eivät katkea matkalla neuvottelupöytiin. Me emme halua vain ‘hallinnoida’ mukana. Me haluamme muuttaa Helsingin, Suomen ja maailman poliittisen suunnan. #MaiHelsinki-kampanjan lähtökohdat:

  • Ekologinen kestävyys, feminismi, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja antirasismi ovat kaiken politiikan tekemisemme taustalla. Nämä tavoitteet linkittyvät toisiinsa yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka puolesta toimimme.
  • Politiikkaan mukaan tulemisen on oltava mahdollisimman helppoa, ja kaikkien meidän tulisi voida osallistua politiikan tekemiseen omana itsenämme.
  • Haluamme luoda turvallista ja vapaata tilaa osallistua politiikan tekemiseen.
  • Yksilökeskeisyyden sijaan haluamme tuoda esille koko jengiä: niitä ihmisiä, joilla on samanlaisia tavoitteita ja toiveita meidän yhteisen tulevaisuutemme suhteen. Nämä toiveet ja ideat sanallistuvat eri tavoin eri ihmisten kautta.
  • Tavoitteenamme on säilyttää yhteisöllisyys ja jakaa aidosti valtaa. Samalla tiedostamme, että se on tehty vaikeaksi nykyisessä järjestelmässä.

#MaiHelsinki-galleria Facebookissa.